Sami Sarvilinna valittiin kansliapäälliköksi lokakuussa 2016. (kuva: Pertti Nisonen)

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Helsingin kansliapäällikön valinnasta tehdyn valituksen.

Kaupunginvaltuusto valitsi Sami Sarvilinnan kansliapäälliköksi lokakuussa 2016. Neljän helsinkiläisen tekemässä valituksessa katsottiin kaksi naispuolista hakijaa Sarvilinnaa ansioituneemmiksi ja vaadittiin kaupunginvaltuuston päätöstä kumottavaksi.

Kyseiset naishakijat olivat Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen sekä kaupungin rahoitusjohtaja Tuula Saxholm.

Oikeus toteaa, että kaikki valituksessa mainitut hakijat täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset ja heillä on pitkä työkokemus julkishallinnon vaativissa tehtävissä.

– Työ- ja johtamiskokemuksen pituudelle ei kuitenkaan ole sellaisenaan annettava ratkaisevaa painoarvoa tilanteessa, jossa hakijoilla on sitä merkittävässä määrin. Valintaa tehtäessä on voitu painottaa Sarvilinnan henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka ovat käyneet ilmi haastattelusta, psykologisesta henkilöarvioinnista ja hänen aikaisemmasta työskentelystään Helsingin kaupungin palveluksessa.

Sarvilinnaa on siten voitu pitää kahta muuta hakijaa soveltuvampana virkaan.

– Valtuuston päätös ei rikkonut naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain syrjintäkieltoa koskevia säännöksiä eikä se ollut perustuslain yleisten virkanimitysperusteiden vastainen, hallinto-oikeus lausuu.

Kaupunginvaltuuston päätöstä ei ollut oikeuden mukaan syytä kumota myöskään valmistelun tai perusteluiden puutteellisuuden johdosta. Valtuuston jäsenillä oli mahdollisuus tutustua hakijoiden hakemusasiakirjoihin. Virantäytön perustelut voitiin esittää vasta muutoksenhakuvaiheessa hallinto-oikeudessa, koska päätöksentekomenettelynä on ollut monijäsenisen kunnallisen toimielimen suorittama vaali.

Jorma Ylönen
jorma.ylonen@kuntalehti.fi
0
JAKOA
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.