Maarika Kasonen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valitukset, jotka koskivat Maarika Kasosen valintaa Heinäveden kunnanjohtajaksi huhtikuussa 2018.

Valinnasta olivat valittaneet Enonkosken kunnanjohtajana tuolloin toiminut Kari Kuuramaa ja Heinävedellä asuva yksityishenkilö. Virkaa tavoitelleen Kuuramaan mukaan valinta oli tasa-arvolain tai yhdenvertaisuuslain mukaan syrjivä, koska hänet pätevämpänä ja kokeneempana sivuutettiin valinnassa.

Hallinto-oikeus katsoi, että Heinäveden kunnanvaltuusto on sille kuuluvan harkintavallan nojalla voinut valita Kasosen kunnanjohtajaksi.

Kuuramaalla oli valintahetkellä kokemusta kunnanjohtajana toimimisesta noin kuusi
vuotta ja Kasosella noin vuoden verran. Lisäksi Kuuramaalla oli noin 14 vuoden kokemus kunnan ja kuntayhtymän muista johtotehtävistä. Kasonen oli kunnanjohtajana työskentelemisen lisäksi työskennellyt muissa kunnan johtotehtävissä noin kahdeksan vuoden ajan.

Hallinto-oikeus totesi, että Kuuramaalla oli kunnanjohtajan tehtävien kannalta merki­tyksellistä työkokemusta enemmän kuin Kasosella. Heidän ansioidensa välillä ei kuitenkaan ollut sellaista merkittävää eroa, että asiassa olisi syntynyt tasa-arvolain tai yhdenvertaisuuslain mukainen syrjintäolettama.

Hakuilmoituksessa oli muodollisten ansioiden sijasta painotettu henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten yhteistyötaitoja ja innovatiivista kehittämisotetta. Hallinto-oikeus katsoi, että tällaisessa valintatilanteessa voidaan painottaa hakijoiden henkilökohtaisia omainaisuuksia, jotka tulevat käytännössä parhaiten ilmi haastattelussa. Siten on mahdollista päätyä valitsemaan kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista muukin kuin hakija, jolla on eniten työkokemusta.

Kasonen valittiin kunnanjohtajaksi ensimmäisen kerran jo joulukuussa 2016. Hallinto-oikeus kumosi tuon valinnan virheellisessä järjestyksessä syntyneenä. Kasonen oli valinnan aikaan kunnan sivistysjohtaja, ja hän istui valtuuston valintakokouksessa kunnan johtoryhmäläisille varatuilla paikoilla. Hallinto-oikeuden mukaan Kasonen oli virkaa hakeneena esteellinen olemaan läsnä, ja hänen olisi pitänyt ilmoittaa esteellisyydestään ja poistua paikaltaan yleisölle varattuun tilaan ennen asian käsittelyn aloittamista.

Vireillä olleen valituksen takia Kasonen on työskennellyt va. kunnanjohtajana.