Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Sam Vuorisen valinnan Ypäjän kunnanjohtajaksi tasa-arvolain vastaisena. Ypäjän valtuusto valitsi Vuorisen maaliskuussa 2017.

Päätöksellä ei ole vaikutusta Vuorisen jatkoon Ypäjällä, sillä Vuorinen valittiin marraskuussa Myrskylän kunnanjohtajaksi, ja hän on siirtymässä uuteen tehtäväänsä helmikuussa.

Ypäjän valtuuston päätöksestä valitti Maarit Sihvonen, joka oli yksi viran tavoittelijoista. Hän sai valtuuston virkavaalissa 3 ääntä ja Sam Vuorinen 18 ääntä.

Vuorinen oli valintahetkellä Laurea-ammattikorkeakoulun tuotepäällikkö ja oli aiemmin toiminut muun muassa rajavartiolaitoksen palveluksessa. Koulutukseltaan hän on sotatieteiden maisteri. Sihvonen on hallintotieteiden tohtori pääaineenaan kunnallispolitiikka ja terveystieteiden maisteri pääaineenaan kansanterveystiede. Hän on työskennellyt muun muassa Humppilan hallintojohtajana, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kehittämispäällikkönä ja Sastamalan perusturvakuntayhtymän johtajana.

Koska kunnanvaltuusto valitsi kunnanjohtajaksi vähemmän ansioituneen Vuorisen, asiassa syntyi hallinto-oikeuden mukaan tasa-arvolaissa mainittu syrjintäolettama, eivätkä Ypäjän kunnanhallituksen selvitykset riittäneet sitä kumoamaan.

Ypäjän kunnanhallituksen vastauksen mukaan kyse oli kokonaisarvioinnista: valintaa tehtäessä on voitu painottaa Vuorisen henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka ovat käyneet ilmi haastattelusta, psykologisesta arvioinnista ja hänen aikaisemmasta työskentelystään esimiestehtävissä.

– Vuorinen on ollut hakijakunnasta soveltuvin kunnanjohtajan virkatehtävien hoitoon. Vuorinen on uuden sukupolven optimistinen, dynaaminen ja ihmiskeskeinen johtaja, Ypäjä muun muassa totesi.

Hallinto-oikeuden mukaan kunta ei pystynyt osoittamaan Vuorisen valinnalle hyväksyttävää syytä. Soveltuvuusarvioinnin tulokset ilmoitettiin suullisesti kunnanhallitukselle eikä niitä ole ollut saatavissa kirjallisina. Myöskään hakijoiden haastatteluista ei oltu laadittu muistiota. Siten kunnan selvityksestä ei voinut päätellä, että Vuorinen olisi ollut henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan soveliaampi kunnanjohtajaksi kuin Sihvonen.

– Kun hakijoista ainoastaan Vuoriselle on varattu tilaisuus esittäytyä ennen valintaa
kunnanvaltuustolle, ei asiassa ole myöskään voitu varmistua siitä, että hakijoiden
soveltuvuuden arviointi on tapahtunut tasa-arvoa loukkaamatta, oikeus toteaa päätöksessään.

Sam Vuorinen on toiminut valituksen takia vt. kunnanjohtajana. Vuorisen irtisanoutumisen jälkeen Ypäjän kunnanjohtajan virka on julistettu haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 11. tammikuuta.

Maaliskuussa 2017 tehdyn valinnan Ypäjän valtuusto kumosi kokouksessaan torstaina.

Avatar
Jorma Ylönen
jorma.ylonen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.