kuva: Pixabay

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Heinäveden valtuuston vuonna 2016 tekemän päätöksen valita Maarika Kasonen kunnanjohtajan virkaan. Hallinto-oikeuden ratkaisusta kertoi ensimmäisenä Heinäveden Lehti.

Valintapäätös on hallinto-oikeuden mukaan syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kasonen oli valinnan aikaan kunnan sivistysjohtaja, ja hän istui valtuuston valintakokouksessa kunnan johtoryhmäläisille varatuilla paikoilla.

Hallinto-oikeuden mukaan Kasonen oli virkaa hakeneena esteellinen olemaan läsnä. Hänen olisi pitänyt ilmoittaa esteellisyydestään ja poistua paikaltaan yleisölle varattuun tilaan ennen asian käsittelyn aloittamista, sillä esteellisen henkilön läsnäolo voi vaikuttaa toimielimen jäsenten kannanottoihin.

Heinäveden kunta katsoi lausunnossaan, että valtuuston päätökseen ei ollut vaikutusta sillä, istuiko Kasonen valtuustosalissa omalla paikallaan vai muiden hakijoiden joukossa yleisölehterillä.

Hallinto-oikeus näki asian toisin. Se viittaa päätöksessään KHO:n ratkaisuun vuodelta 2012. KHO totesi valtuuston päätöksen kuntalain vastaiseksi, kun esteellinen kaupunginjohtaja ei ollut poistunut asian käsittelyn ajaksi paikaltaan yleisölle varattuun tilaan, vaan jäänyt istumaan valtuustosaliin kaupungin virkamiehille varatulle paikalle.

Valtuusto valitsi Kasosen kunnanjohtajaksi 16. joulukuuta 2016 äänin 15–6. Vastaehdokkaana oli Enonkosken kunnanjohtaja Kari Kuuramaa.

Vireillä olleen valituksen takia Kasonen on työskennellyt va. kunnanjohtajana.