Sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden lisensiaatti Jari Rantapelkonen on Enontekiön uusi kunnanjohtaja. Rantapelkonen työskentelee Maanpuolustuskorkeakoulussa sotilasprofessorina.

Rantapelkonen sai Enontekiön valtuuston vaalissa keskiviikkona 10 ääntä,
valtiotieteiden tohtori Hannu Autto 3 ääntä ja kasvatustieteen maisteri Laila Nikunlassi 2 ääntä.

Enontekiön kunnanhallitus esitti valtuustolle yleisesikuntaupseeri (evp) Jari Nykäsen valintaa, mutta Nykänen jäi valtuustossa vaille kannatusta.

Enontekiön kunnanjohtajan virka tuli avoimeksi, kun virkavapaalle ollut Mikko Kärnä ja hänen sijaisenaan työskennellyt Mauri Koskela irtisanoutuivat tehtävistään tammikuussa. Kärnä toimii keskustan kansanedustajana.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Kunnanjohtajan virkaa tavoitteli 14 hakijaa.