Helsingin hovioikeus on hylännyt Vantaan entisen kaupunginjohtajan Jukka Peltomäen törkeästä lahjuksen ottamisesta saaman tuomion. Hovioikeus tuomitsi Peltomäen lahjusrikkomuksesta 60 päiväsakkoon, kun käräjäoikeuden tuomio törkeästä lahjuksen ottamisesta oli kaksi ja puoli vuotta ehdotonta vankeutta.

Syytteissä oli kysymys siitä, vaikuttiko Peltomäki työssään niin, että Forma-Futura ‑arkkitehtitoimiston johtajan Leila Tuomisen yrityksiä suosittiin. Tuominen oli tukenut Peltomäkeä eri tavoin taloudellisesti.

Hovioikeus katsoi, ettei etujen vastaanottaminen vaikuttanut Peltomäen toimintaan, ja hylkäsi myös Tuomista koskevan syytteen törkeästä lahjuksen antamisesta. Hovioikeus katsoi Peltomäen kuitenkin syyllistyneen lahjusrikkomukseen, koska taloudellisten etuisuuksien vastaanottaminen oli omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.

Rikosepäilyyn liittyi 13 kaava-asiaa, jotka olivat olleet vireillä Vantaalla ja joissa Tuominen oli toiminut rakennuttajan palkkaamana suunnittelijana tai konsulttina. Peltomäki oli esitellyt asiat Vantaan kaupunginhallitukselle tai osallistunut kaavamuutoksia käsitelleisiin kokouksiin.

Syytteessä mainitut tapahtumat ajoittuivat vuosille 2006–2011. Peltomäki toimi maankäytön ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajana 1.1.2007–31.7.2011 ja kaupunginjohtajana 1.8.2011–18.9.2011. Peltomäki joutui eroamaan kaupunginjohtajan tehtävästä valtuuston menetettyä luottamuksensa häneen rikosepäilyn vuoksi.​

Avatar
Jorma Ylönen
jorma.ylonen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.