Juha Kinnunen toimi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johdossa vuodesta 2013. (Kuva: KSSHP)

Juha Kinnunen on irtisanoutunut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajan virasta. Kinnusen virkasuhde päättyy kahden kuukauden irtisanomisajan jälkeen 19. maaliskuuta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi keskiviikkona Kinnusen palvelussuhteen päättämistä koskevan sopimuksen. Kinnunen ilmoitti osaltaan hyväksyvänsä sopimuksen ja jätti irtisanoutumisilmoituksensa.

Kinnunen lähtee luottamuspulan vuoksi. Epäluottamuksen taustalla on joulukuussa julkistettu selvitys lokakuussa haudatun Aster-potilastietojärjestelmän päätöksenteosta. Selvityksessä todettiin muun muassa, että sairaanhoitopiirin johtaja ei ole täyttänyt huolellisuusvelvoitettaan Aster-hankkeen nimityksissä ja vastuualueiden määrittelyissä. Sairaanhoitopiirin johto on saanut jäsenkunnilta moitteita myös uuden Nova-sairaalan kustannuksista. Sairaalan hinta nousi yli 50 miljoonaa euroa suunniteltua korkeammaksi.

Kinnuselle oli vanhan kuntalain aikaan laadittu yksityisoikeudellinen johtajasopimus, eikä siinä selkeästi ilmaistu kuinka mahdollinen epäluottamus todetaan. Kinnunen ilmoitti 6. joulukuuta, että hän on valmis irtisanoutumaan, jos sairaanhoitopiirin valtuusto toteaa epäluottamuksen asettamalla tilapäisen valiokunnan valmistelemaan hänen irtisanomistaan. Valtuusto asetti tilapäisen valiokunnan 10. joulukuuta.

Kinnunen on parhaillaan vuosilomalla. Hänelle maksetaan irtisanomisajalta normaali palkka, ja lisäksi hänelle maksetaan johtajasopimuksen mukaisena erokorvauksena kahdentoista kuukauden palkkaa vastaava summa.

Sairaanhoitopiirin vs. johtajana toimii johtajaylilääkäri Juha Paloneva. Paloneva ottaa Kinnusen paikan myös Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kolmantena varapuheenjohtajana.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto valitsi Kinnusen sairaanhoitopiirin johtajaksi huhtikuussa 2013. Hän työskenteli aiemmin Itä-Suomen yliopistossa terveyshallintotieteen professorina.