Kittilän kunnanjohtajan virka tulee haettavaksi heinäkuussa. (Kuva: Ville Miettinen)

Kittilä käynnistää uuden kunnanjohtajan etsimisen heinäkuussa. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2022-31.12.2026.

Kunnanjohtajalta vaaditaan virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kunnallishallinnon ja –talouden osaamista, käytännön kokemusta johtotehtävistä sekä riittävää elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tuntemusta. Lisäksi Kittilä arvostaa sujuvaa käytännön englannin kielen taitoa ja yhteistyökykyä kunnan sidosryhmien kanssa. Hakuaika on 26.7.-23.8.

Kunnanjohtajana toimivan Antti Jämsénin määräaikainen virka katkeaa kuluvan vuoden lopussa. Jämsén on hoitanut kunnanjohtajan virkaa vuoden mittaisissa määräaikaisissa pätkissä vuoden 2019 alusta lähtien.

Viiden vuoden määräaikainen virka oli haettavana jo kesän 2019 aikana, ja sitä tavoitteli tuolloin kuusi hakijaa. Virantäyttö kuitenkin keskeytettiin. Keskeyttämistä perusteltiin sillä, että yksikään virkaa hakeneista ei täyttänyt hakuilmoituksessa mainittuja kelpoisuusvaatimuksia riittävän hyvin.