kuva: Ville Miettinen
Kittilä voi viimein valita uuden kunnanjohtajan.

Kittilän kunnanhallitus saa ensi viikon tiistaina eteensä esityksen, jonka mukaan kunnanjohtajan virka täytettäisiin viiden vuoden määräajaksi ensi vuoden alusta alkaen.

Hakuilmoituksessa kunnanjohtajalta edellytettäisiin virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kunnallishallintoon ja -talouteen liittyvää monipuolista osaamista sekä ”vahvaa strategista johtajuutta, kykyä määrätietoisesti saavuttaa tavoitteet ja saada aikaan tarvittavat muutokset”. Sujuvaa englannin kielen taitoa pidetään välttämättömänä.

Esityksen mukaan hakuaika päättyisi 27. elokuuta. Esteet viran täyttämiselle poistuivat, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) totesi maaliskuussa, että Kittilän kunnanvaltuuston joulukuussa 2016 hyväksymä kunnan ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän välinen sovintosopimus on lainmukainen.

Vt.kunnanjohtajana toimiva Antti Jämsén on valittu hoitamaan virkaa kuluvan vuoden loppuun saakka. Jämsén on neljäs pätkäkunnanjohtaja Kittilässä sen jälkeen, kun Anna Mäkelä irtisanottiin syksyllä 2014 sittemmin laittomaksi todetulla tavalla.