Kittilän hallintojohtaja Esa Mäkinen esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuuston päätöstä vt. kunnanjohtajan valinnasta ei panna täytäntöön, vaan päätös palautetaan kunnanvaltuustolle uudelleen lainmukaisesti käsiteltäväksi.

Kittilän valtuusto valitsi 24. huhtikuuta vt. kunnanjohtajaksi Timo Kurulan. Kurula on jo aloittanut työskentelynsä tehtävässään.

Mäkisen mukaan vt. kunnanjohtajan valintaa ei ole valmisteltu ja esitelty asianmukaisesti.

– Esittelyn tulee perustua valmisteluun. Tosiasiassa asiaa ei ole valmisteltu lainkaan ja asian esittely on laiminlyöty, todetaan esittelytekstissä.

MainosEsityksen mukaan valtuuston tulisi palauttaa asia edelleen kunnanhallitukseen, jonka pitäisi valmistella asia huolellisesti ja laatia hakijoista yhteenveto ja ansiovertailu. Tasa-arvolaki edellyttää ansiovertailun tekemistä, kun hakijoiden ja haastatteluun valittujen joukossa on eri sukupuolta olevia henkilöitä.

Kunnanhallitus kokoontuu tiistaina 9. toukokuuta.

Mainos