kuva: Ville Miettinen
Kittiä aikoo lykätä kunnanjohtajan viran täyttämistä vuodella.

Kittilän kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan viran täyttäminen keskeytetään ja Antti Jämsén nimitetään määräaikaiseksi kunnanjohtajaksi ensi vuoden ajaksi. Virantäyttö on tarkoitus aloittaa uudelleen kesäkuussa 2020.

Esitystä perustellaan sillä, että yksikään kunnanjohtajaa virkaa hakeneista ei täytä hakuilmoituksessa mainittuja kelpoisuusvaatimuksia riittävän hyvin. Hakijoilla ei ole aikaisempaa kunnanjohtajakokemusta eikä muuta johtajakokemusta, joka voitaisiin huomioida virantäytössä.

Päätös syntyi äänin 5–2. Oikeudenmukainen Kittilä -ryhmän Ahti Ovaskainen esitti, että kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatketaan, ja saman ryhmän Tuula Mertaniemi tuki Ovaskaisen esitystä. Jämsénin jatkopestiä puolsivat Sakari Kautto, sd., Pekka Rajala, kesk., Antti Pekkala, ps., Raija Palosaari, kd. ja Marita Toivanen, vas.

Kunnanjohtajan viiden vuoden määräaikaista virkaa tavoitteli kuusi hakijaa. Hakuaika päättyi 27. elokuuta.

Jämsén on antanut suostumuksensa määräaikaiseen kunnanjohtajan virkaan ajalle 1.1.–31.12.2020. Hän on hoitanut virkaa kuluvan vuoden alusta lähtien.