Kittilä saattaa jatkaa vs. kunnanjohtajan viran hakuaikaa. Haku päättyi lokakuun lopussa, ja hakemuksia kertyi 13.

Hallintojohtaja Esa Mäkinen esittää tiistaina 7. marraskuuta kokoontuvalla kunnanhallitukselle hakuajan jatkamista, koska sijaisuuden hakijoilla on vain vähän kuntakokemusta ja osalla hakijoista ei ole vaadittua virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Jos Mäkisen esitys menee läpi, virka julistetaan uudelleen haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 24. marraskuuta. Kelpoisuusehdot pysyisivät ennallaan ja virkaa aiemmin hakeneet otettaisiin huomioon valinnassa.

Vuoden loppuun kunnanjohtajan sijaisena toimii Sanna Ylinampa. Keväällä vs. kunnanjohtajaksi valitun Timo Kurulan määräaikainen sopimus on tehty tämän vuoden loppuun, mutta hän ei hoida enää tehtävää, vaan on loppuvuoden vuosilomalla ja virkavapaalla.

MainosKittilä ei voi täyttää kunnanjohtajan virkaa vakinaisesti, sillä sopimusasia laittomasti irtisanotun kunnanjohtajan Anna Mäkelän ja kunnan välillä on edelleen kesken. Valtuusto hyväksyi erosopimuksen joulukuussa 2016, mutta valtuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.