Laura Aalto aloittaa helmikuun alussa vs. toimialajohtajana Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. (Kuva: Helsingin kaupunki)

Laura Aalto on valittu vs. toimialajohtajaksi Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Virka on määräaikainen ajalle 1.2.2022–19.12.2023.

Tällä hetkellä Laura Aalto toimii johtajana Helsinki Partners Oy:ssä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Helsinki Marketingin toimitus- ja kehitysjohtajana, viestintäjohtajana World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeessa ja markkinointipäällikkönä Turku 2011 -säätiössä.

Vuonna 1972 syntynyt Aalto on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1997. Hän on opiskellut pääaineenaan taidehistoriaa ja sivuaineinaan poliittista historiaa sekä talous- ja sosiaalihistoriaa. Lisäksi hän on suorittanut Executive Master in Business Administration (EMBA) -tutkinnon Aalto-yliopistossa vuonna 2021.

Toimialajohtaja toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä ja on kaupungin johtoryhmän jäsen. Toimialajohtajan suorina alaisina on neljä palvelukokonaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja sekä johtava asiantuntija. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla työskentelee noin 1 800 työntekijää.

Toimialajohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä yhteensä 12 hakemusta.

Vuodesta 2017 alkaen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajana toiminut Tommi Laitio jää virkavapaalle noin kahdeksi vuodeksi. Laitio on nimitetty fellow´ksi yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston uuteen Bloomberg Center for Public Innovation -keskukseen Baltimoreen. Bloomberg Center for Public Innovation on uusi tutkimus- ja kehityskeskus, joka keskittyy julkisen sektorin innovaatioihin, hallinnon muutokseen ja osallisuuteen.