Mäntyharjun päättäjät puntaroivat kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen luottamusta. (Kuva: Mäntyharjun kunta)

Mäntyharjun kunnanvaltuusto päätti maanantaina perustaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen irtisanomista.

Valtuuston päätös valiokunnan perustamisesta syntyi yksimielisesti. Sitä ennen valtuusto kävi kuitenkin äänestyksen siitä, palautetaanko asia uudelleen valmisteltavaksi. Äänin 16 –11 asian käsittelyä jatkettiin.

Kuntalain mukaan valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen. Asiaa valmisteltaessa kunnanjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi. Irtosanomiseen vaaditaan, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista.

Mäntyharjun kunnanhallitus esitti viime viikon torstaina tilapäisen valiokunnan perustamista lukemin 7–2.

MainosJukka Ollikainen on toiminut Mäntyharjun kunnanjohtajana vuodesta 2014.