Timo Halonen siirtyi Kuusamosta Mikkeliin elokuussa 2015. (kuva: Mikkelin kaupunki)

Kaupunginjohtaja Timo Halonen on onnistunut viemään sovittuja tavoitteita hyvin eteenpäin, arvioivat Mikkelin kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajat.

Halonen aloitti Mikkelin kaupunginjohtajana elokuussa 2015. Halonen käy johtajasopimuksensa mukaisesti vuosittain keskustelun kaupunginjohtajan työn painopisteistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa. Keskustelun pohjaksi johtaville luottamushenkilöille suunnataan kysely kaupunginjohtajan työskentelyn onnistumisesta.

Kaupunkikonsernin kokonaisjohtamisen lisäksi kaupunginhallitus oli asettanut vuosille 2015–2017 erityiset tavoitteet asukasluvun, työpaikkojen ja työllisyyden myönteiselle kehitykselle, kaupungin elinvoiman ja elinkeinojen edistämiselle, vuoden 2017 Asuntomessujen toteuttamiselle sopimusten mukaisesti ja kaupungin talouden pysyttämiselle tasapainossa.

Johtavat luottamushenkilöt kuvaavat vastauksissaan luottamushenkilöiden ja kaupunginjohtajan välistä suhdetta avoimeksi, luottamukselliseksi ja molemminpuolisesti lojaaliksi.

Halosen johtajasopimusta täydennetään vuoden 2017 tavoitteilla. Niistä tärkeimmät ovat onnistunut muutoksen johtaminen kaupungin hallinnonuudistuksessa, johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen ja kaupunkikonsernin johtaminen omistajapoliittisten linjausten mukaisesti.

Tavoitteita ovat myös kaupunkistrategian päivittäminen ja kaupungin elinvoimaroolin selkiyttäminen, talouden tasapainotus ja velkaantumisen hillitseminen sekä aktiivinen edunvalvonta, viestintä ja mainekuvan kehittäminen.