Taivalkosken kunnantalo. (Kuva: Taivalkosken kunta)

Taivalkosken kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan tehtävä täytetään määräaikaisesti kahdeksi vuodeksi ja tehtävää hoitamaan valitaan hallintojohtaja Mirva Haataja. Valtuusto käsittelee esitystä 2. maaliskuuta.

Taivalkoskelta on vuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana lähtenyt kolme kunnanjohtajaa. Kunnanhallituksen mukaan ylimmän virkamiehen jatkuvat vaihdokset vaikuttavat kunnan kehitystyöhön ja päivittäisten asioiden hoitamiseen, ja pysyvyyden kannalta kunnanjohtajan virka on parempi täyttää nyt kahden vuoden määräajaksi.

Lisäksi kunnanhallitus esittää, että hallintojohtajan tehtävään valitaan kahden vuoden määräajaksi asianhallintasihteeri Anna Pyttynen.

Taivalkoski jäi ilman kunnanjohtajaa, kun elokuussa tehtävään valittu Aki Räisänen purki virkasuhteensa koeaikana. Keväällä 2022 kunnanjohtajaksi valittiin Eija Liikamaa, mutta hän jätti virkansa koeajalla jo parin viikon jälkeen. Syyskuussa 2018 valittu Kaisu Lehtinen-Nevalainen irtisanoutui siten, että hänen palvelussuhteensa Taivalkosken kuntaan päättyi 6. toukokuuta 2022. Hän johti kuntaa syksystä 2018.