KUVA: PIXABAY

Savukosken kunnanjohtaja Antti Mulari on valittanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Posion valtuuston päätöksestä, jolla se 5. maaliskuuta valitsi Pekka Jääskön kunnanjohtajaksi. Jääskö sai valtuuston virkavaalissa 13 ääntä ja Mulari 3 ääntä.

Mulari vaatii valtuuston päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanokiellon asettamista.

Mularin mukaan kunnanvaltuusto on ylittänyt harkintavaltansa valitsemalla Jääskön. Mulari katsoo, että Jääskö ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja, ja hänet olisi siksi pitänyt sulkea virkavaalin ulkopuolelle. Kelpoisuusehdoissa edellytettiin hyvää perehtyneisyyttä kuntahallintoon. Jääskö ei ole työskennelyt kuntahallinnossa, vaan hänen kokemuksensa on kunnallisesta osakeyhtiöstä (Jyväskylän ammattikorkeakoulu). Mulari puolestaan on työskennellyt vuodesta 2014 Savukosken kunnanjohtajana.

Mulari katsoo myös, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä puutteellisen ansiovertailun vuoksi. Vertailussa on mainittu, että Mularilla on ylempi korkeakoulututkinto, mutta ei sitä, että Mularilla on sekä kauppatieteiden että filosofian maisterin tutkinnot ja lisäksi hallintotieteiden kandidaatin tutkinto sekä erikoisammattitutkinto julkiselle sektorille suunnatusta palvelumuotoilusta.

– On perusteltu syy olettaa, että osa valtuutetuista ei ole ollut tietoinen koulutuksestani kokonaisuudessaan, ja tämä taas on voinut vaikuttaa heidän äänestysratkaisuunsa, Mulari kirjoittaa valituskirjelmässään.

Posion kunnanhallitus oli esittänyt Mularin valintaa, mutta Jääskö voitti valtuuston virkavaalin selvin lukemin. Mulari kirjoitti valtuuston kokouksen jälkeen avoimen kirjeen, jossa hän arvosteli ankarasti eräiden posiolaisten yrittäjien toimintaa valinnan yhteydessä. Mularin mukaan erityisesti keskustan valtuustoryhmä joutui yrittäjien painostuksen kohteeksi ennen valtuuston kokousta.