Kuva: Pixabay

Sysmän valtuusto saa jo kolmannen kerran eteensä ehdotuksen, jonka mukaan valtuuston on asetettava tilapäinen valiokunta valmistelemaan kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoen irtisanomista. Valtuusto käsittelee tilapäisen valiokunnan asettamista ensi maanantaina 15. toukokuuta.

Asia oli valtuuston listalla jo 21. maaliskuuta, mutta se jätettiin tuolloin pöydälle, sillä Kitkiöjoelle oli lähetetty neuvottelukutsu. Huhtikuun 3. pidetyssä kokouksessa valtuusto päätti palauttaa asian kunnanhallitukselle valmisteltavaksi, koska koska neuvotteluja ei oltu saatu vielä päätökseen.

Neuvotteluissa ei ole löytynyt sovintoratkaisua. Kunnanjohtaja Kitkiöjoen näkemys on ollut, ettei ristiriitatilannetta ole lainkaan. Hän on kokenut neuvottelut epäasiallisena painostuksena ja uhkailuna sekä katsonut, ettei pidetty neuvottelutilaisuus täytä johtajasopimuksen ja kunnanhallituksen päätöksen mukaista menettelyä ristiriitatilanteiden ratkaisemisesta.

Kunnanhallituksen mukaan epäluottamus kunnanjohtajaa kohtaan on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Perusteena epäluottamukselle on kunnanjohtajan puutteellinen kyky vastata kunnanhallituksen alaisesta toiminnasta.

MainosKokoomusta kunnanhallituksessa edustava Rainer Pitkänen esitti, että tilapäistä valiokuntaa ei perusteta ja prosessi keskeytetään. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kitkiöjoki on työskennellyt Sysmän kunnanjohtajana vuodesta 2006.