Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntajohtajan 21. kesäkuuta. (Kuva: Visit Lahti)

Päijät-Hämeen maakuntahallitus esittää yksimielisesti valtuustolle, että maakuntajohtajan virkaan valitaan Niina Pautola-Mol. Pautola-Mol on kauppatieteiden tohtori ja Suomen pysyvän EU-edustuston talous- ja rahoitusasioiden erityisasiantuntija.

Pautola-Mol väitteli Helsingin kauppakorkeakoulussa 2002. Hänen kansainvälisen kansantaloustieteen alaan kuuluva väitöskirjansa tarkastelee Viron, Latvian ja Liettuan liittymistä Euroopan Unioniin.

– Maakuntien Euroopassa EU-tason päätöksenteko ja hankkeiden rahoittaminen on yhä keskeisempää ja tämä kokonaisuus vaatii osaavaa edunvalvontaa ja hyviä verkostoja. Maakuntahallituksen arvion mukaan Niina Pautola-Molilla on erinomaiset edellytykset onnistua vaativassa maakuntajohtajan tehtävässä, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari, sd.

Valintatyöryhmä haastatteli kymmenestä viran hakijasta Juha Hertsin, Mari Kuparisen, Niina Pautola-Molin ja Antti Saartenojan. Kaikki haastatellut lähetettiin soveltuvuusarviointiin.

Nykyinen maakuntajohtaja Laura Leppänen on irtisanoutunut virastaan 26. heinäkuuta alkaen. Hänen viimeinen varsinainen työpäivänsä Päijät-Hämeessä on 21. kesäkuuta. Kehittämisjohtaja Riitta Niemisen hoitaa oman työnsä ohessa maakuntajohtajan virkaa 26. heinäkuuta alkaen kunnes uusi maakuntajohtaja aloittaa virassa.

Maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntajohtajan 21. kesäkuuta.