kuva: Kalajoen kaupunki
Yhteensä 11 valtuutettua ja varavaltuutettua on jättänyt Kalajoella aloitteen kaupunginjohtajan irtisanomiseksi.

Yhteensä 11 Kalajoen valtuutettua ja varavaltuutettua on jättänyt aloitteen kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin irtisanomiseksi luottamuspulan perusteella.

Aloitteen tekijöiden mukaan Puoskari on muun muassa osoittanut toistuvasti piittaamattomuutta lain säädöksiä ja hallintosäännön määräyksiä kohtaan.

– Pitkäaikaisen, monella tapaa moitittavan johtamistoiminnan johdosta, on Kalajoen kaupungin kokonaisedun mukaista, että kaupunginjohtaja irtisanotaan, aloitteessa todetaan.

Puoskari torjuu syytökset vastineessaan. Puoskari toteaa, että hänelle ei ole annettu koko 29 vuoden virkauran aikana työnantajan toimesta yhtään varoitusta tai huomautusta. Puoskari on ollut virkavuosistaan 18 Kalajoen kaupungin palveluksessa.

– Pitkän virkauran aikana kaupunginjohtaja on luonnollisesti tehnyt päätöksiä ja esitellyt päätöksiä, jotka eivät ole aina olleet, eivätkä voikaan demokraattisessa päätöksenteko-organisaatiossa olla kaikkien päätöksentekijöiden mieleen, Puoskari kirjoittaa.

Puoskari on saanut tuekseen kaupungin johtoryhmän ja konserniyhtiöiden toimitusjohtajien kannanoton.

– Toisin kuin aloitteentekijät, me allekirjoittaneet esimiehet työskentelemme kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin kanssa tiiviisti päivittäin. Tunnemme kaupunginjohtajan johtamistyylin hyvin. Yhteinen vahva mielipiteemme on, että aloitteen perusteluissa esille tuotu näkemys kaupunginjohtajan johtamiseen liittyvistä kysymyksistä ei vastaa näkemystämme, kannanotossa todetaan.

Aloite jätettiin valtuuston kokouksessa 24. syyskuuta. Se on kunnanhallituksen käsittelyssä 15. lokakuuta ja valtuustossa 5. marraskuuta.

Kaupunginhallituksen listalla olevan päätösesityksen mukaan kaupunginjohtajan luottamusta selvittämään ei asetettaisi tilapäistä valiokuntaa, vaan luottamushenkilöorganisaatio ja virkajohto aloittaisivat ulkopuolisen asiantuntijan johdolla menettelyn luottamuksen ja työrauhan palauttamiseksi.

 

Aloitteeseen liittyvät asiakirjat Kalajoen kaupungin verkkosivuilla