Kunnanjohtaja Leenas Mustonen on valinnut Valtimon hallintojohtajan vakinaiseen virkaan 1. maaliskuuta alkaen ekonomi Kyösti Korhosen Valtimolta. Hakijoita oli kymmenen, joista yksi perui hakemuksensa ja neljää haastateltiin.

Korhonen on syntyperäinen valtimolainen ja paluumuuttaja Helsingistä. Hän on työskennellyt pitkään Kevassa taloussuunnittelupäällikkönä ja sitä ennen muun muassa pankkipalveluiden ja tietoliikenteen parissa. Korhonen on toiminut Valtimon kunnan taloussuunnittelijana vuonna 2018 ja tämän vuoden tammikuusta alkaen talouspäällikkönä ja va. hallintojohtajana.

Valtimon kunnassa on ollut täytettävänä myös kunnanjohtajan määräaikainen virka ajalle 1.3.2019–30.4.2020, sillä Leena Mustonen jää pois kunnan palveluksesta helmikuun lopussa. Valtuuston oli tarkoitus valita kunnanjohtaja maanantaina 18. helmikuuta, mutta asiakohta vedettiin pois esityslistalta, kun kunnanhallituksen esittämä Hilkka Hakala perui suostumuksensa virkaan.

Valtimon kunnan hallintosäännön mukaan hallintojohtaja hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä kunnanjohtajan ollessa estynyt, esteellinen tai viran ollessa avoinna. Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai viran ollessa avoinna pidempään kuin kolme kuukautta, kunnanhallitus päättää viran hoitajasta.