Pomarkku on noin 2000 asukkaan kunta Satakunnassa. (Kuva: Pomarkun kunta)

Pomarkun kunnanjohtajan tehtävän jättäneelle Jari Rantalalle on luettu Satakunnan käräjäoikeudessa syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rantala ei ollut syyskuussa 2021 lähettänyt hakemusta harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta määräajassa valtionvarainministeriölle. Kunnanhallitus oli aiemmin päättänyt, että kunta hakee 890 000 euron korotusta.

Syyttäjän mukaan tekoa ei voida pitää vähäisenä. Vaihtehtoisen syytteen mukaan Rantala olisi huolimattomuuttaan syyllistynyt tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Rantala kiistää syytteet. Hän myöntää, että hakemuksen toimittaminen oli ollut hänen vastuullaan, mutta kiistää että kyse olisi ollut tahallisuudesta. Hakemuksen toimittaminen oli jäänyt Rantalan mukaan aivan viime hetkille, koska taloushallinnon uusi järjestelmä oli tuottanut puutteellista tai virheellistä tietoa talouden tunnusluvuista. Hän vetoaa myös jaksamisongelmiinsa.

Vaihtoehtoisen syytteen hän kiistää sillä perusteella, että teko oli hänen mielestään vähäinen. Rantalan mukaan avustusta ei olisi myönnetty, vaikka hakemus olisi jätetty määräajassa, koska kunnan talous oli ollut vuonna 2021 ylijäämäinen. Siten menettelystä ei ollut aiheutunut kunnalle mitään vahinkoa.

Lisäksi Rantala katsoo, että jos hänen katsottaisiin syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden laiminlyöntiin, olisi syyllisyys hyvin vähäistä ja anteeksi annettavaa, ja hänet pitäisi jättää tuomitsematta rangaistukseen.

Rantala irtisanoutui kunnanjohtajan virasta luottamuspulan takia helmikuussa 2022.

Yle kertoi Rantalan saamasta syytteestä 12. lokakuuta.