Ruokolahden valtuusto käsittelee tilapäisen valiokunnan perustamista 14. joulukuuta. (Kuva: Ruokolahden kunta)

Ruokolahden valtuuston päätös irtisanoa kunnanjohtaja Anu Sepponen ei ollut valintasotkun päätepiste. Sepposen irtisanomisesta on jätetty kaksi valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, ja lisäksi kuntaan ollaan asettamassa tilapäistä valiokuntaa valmistelemaan kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston erottamista.

Ruokolahden valtuusto päätti 2. marraskuuta purkaa kunnanjohtaja Sepposen virkasuhteen. Valtuusto katsoi, että kunnalla on kunnallisen viranhaltijalain 41§:n mukainen erityisen painava syy irtisanomiseen. Sepponen ei ollut aloittanut töitään Ruokolahdella eikä hakenut sivutoimilupaa toimiakseen Rautalammin kunnanjohtajana.

Elokuussa 2020 Ruokolahdelle valittu Sepponen ei ole hoitanut kunnanjohtajan virkaa päivääkään, sillä kunta ja Sepponen eivät ole päässeet sopuun johtajasopimuksesta. Lokakuussa 2020 valtuusto katsoi virkasuhteen rauenneeksi, mutta hallinto-oikeus kumosi päätöksen kesäkuussa 2021.

Kunnanhallitus määräsi Sepposen aloittamaan työnsä Ruokolahdella 1. lokakuuta 2021, mutta Sepponen ei saapunut työpaikalleen. Sepponen toivoi, että hänen johtajasopimuksensa olisi otettu uuteen käsittelyyn, mutta siihen ei Ruokolahdella suostuttu.

Marraskuisesta irtisanomispäätöksestä ovat valittaneet Anu Sepponen ja kolme valtuutettua: Vesa Kokkonen, sd., Toivo Launiainen, kok., ja Viljo Rautio, ps.

Väärä lakipykälä?

Sepposen mukaan kyse on ollut luottamuspulasta, ja siksi tapauksessa olisi pitänyt käyttää kuntalain 43§:n mukaista menettelyä, jossa irtisanomiseen vaaditaan valtuustossa 2/3 enemmistö.

Sepposen valituksessa todetaan, että viranhaltijalain 41§ on tarkoitettu sovellettavaksi tapauksissa, joissa kyse on viranhoitoon liittyvistä rikkomuksista. Sepponen katsoo, että tällaisia erityisen painavia syitä irtisanomiseen ei ollut olemassa, vaan kyse on yksinomaan ollut Sepposen ja kunnan välisestä johtajasopimusta koskevasta erimielisyydestä.

– Mikäli virkasuhteen päättämisen perusteena on luottamuspula, säädöstä ei voida kunnanjohtajan vahingoksi kiertää käyttämällä viranhaltijalain mukaisia menettelyjä, valituksessa todetaan.

Lisäksi valituksessa sanotaan, että asiaa valmistelleen hallintojohtajan olisi pitänyt todennäköisenä vt. kunnanjohtajana pidättäytyä valmistelusta.

Palautusesitys ja pääasia sekaisin?

Kolmen valtuutetun valitus koskee 2. marraskuuta pidetyn kokouksen kokousmenettelyä. Heidän mielestään valtuuston kokouksessa tapahtui menettelytapavirhe, kun Sepposen virkasuhteen purkamisesta päätettiin. Valtuustokeskustelun aikana tehtiin esitys asian palauttamisesta valmisteluun, mutta sen jälkeen keskustelua jatkettiin sekä valmisteluun palauttamisesta että itse pääasiasta.

– Menettelyvirheen takia pääasiaa ja valmisteluun palauttamista koskeva keskustelu sekoittui ja tämä aiheutti valtuutettujen keskuudessa sekaannusta siitä, käsitelläänkö asiassa valmisteluun palauttamista vai itse pääasiaa, valituksessa sanotaan.

Myös Sepposen valituksessa todetaan, että kokouksessa tapahtui tässä kohtaa menettelytapavirhe.

Päätös Sepposen virkasuhteen purkamisesta syntyikin yllättäen ilman äänestystä, sillä kunnanhallituksen esitystä virkasuhteen purkamisesta ei virallisesti vastustettu. Valittajien mukaan valtuutettu Toivo Launiainen teki keskustelun aikana vastaesityksen, mutta puheenjohtaja ei noteerannut esitystä.

Valittajat katsovat myös, että valtuutettuja painostettiin. Heidän mukaansa valtuuston puheenjohtaja oli ilmoittanut ennen kokousta, että jos valtuustossa aletaan käymään ”vääränlaista” keskustelua, hän heittää sellaiset valtuutetut ulos kokouksesta.

– Kyse on lainvastaisesta toiminnasta, joka on ollut omiaan vaikuttamaan valtuuston päätökseen, valituksessa sanotaan.

Valittajat toteavat lisäksi, että tapauksen käsittelyn yhteydessä on lyöty laimin luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeutta.

Kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto uusiksi

Valintajupakka on johtamassa vaihdoksiin Ruokolahden kunnan luottamushenkilöjohdossa. Kunnanhallitus katsoo, ettei kunnanhallitus eikä kunnanvaltuuston puheenjohtajisto nauti luottamusta, ja siksi näiden toimielinten erottaminen epäluottamuksen perusteella on vietävä valtuuston päätettäväksi.

Kunnanhallitus päätti maanantaina esittää, että kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston erottamisen valmistelua varten perustetaan tilapäinen valiokunta. Valtuusto käsittelee valiokunnan perustamista 14. joulukuuta.