Sievin valtuusto on hyväksynyt Janne Tervon johtajasopimukseen tehdyn muutoksen, jonka Pohjois-Suomen hallinto-oikeus helmikuussa kumosi. Muutoksen teki syyskuussa 2017 kunnanhallitus, mutta hallinto-oikeus katsoi, että muutokseen olisi jo tuolloin vaadittu valtuuston päätös.

Alkuperäisessä, vuonna 2014 tehdyssä johtajasopimuksessa todettiin, että kunnanjohtajalle maksetaan erokorvaus vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta, jos kunnanjohtajaa kohtaan muodostuu kuntalain 25 §:n mukainen eli valtuuston toteama epäluottamus. Kunnanhallitus muutti sopimusta siten, että erokorvaus maksetaan, kun kunnanjohtaja irtisanoutuu vapaaehtoisesti menetettyään poliittisen johdon luottamuksen.

Janne Tervo irtisanoutui virastaan 26. syyskuuta 2017. Tervo katsoo, että hallinto-oikeuden päätös tarkoitti samalla hänen irtisanoutumisensa kumoutumista, mutta Sievin kunnanhallituksen mukaan Janne Tervolla ei ole oikeutta palata virkaansa.

Valtuusto hyväksyi johtajasopimuksen muutoksen viime viikon torstaina. Perussuomalaisten valtuustoryhmä olisi jättänyt asian pöydälle, mutta hävisi äänestyksen lukemin 20-4. Perussuomalaiset ovat katsoneet, että kunnanhallituksen toiminta sopimuksen muuttamisen yhteydessä syyskuussa 2017 oli tarkoitushakuista, ja sen tavoitteena oli painostaa kunnanjohtaja eroamaan ilman valtuustossa todettua epäluottamusta tai muuta syytä.

Janne Tervo on kertonut Kalajokilaakso-lehdessä kokevansa tulleensa harhautetuksi ja painostetuksi johtajasopimuksen muutoksen ja irtisanoutumisilmoituksen tekemisessä ja sanonut harkitsevansa jatkotoimenpiteitä.