Kuva: Pixabay

Sysmän valtuusto jätti maanantaina yksimielisesti pöydälle esityksen, jonka mukaan valtuuston pitäisi asettaa tilapäinen valiokunta valmistelemaan kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoen irtisanomista.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lilli Karola (Avoin Sysmä -ryhmä) ehdotti asian jättämistä pöydälle, koska Kitkiöjoelle on lähetetty neuvottelukutsu, johon odotetaan vastausta.

Sysmän johtavat luottamushenkilöt ovat ilmaisseet Kitkiöjoelle epäluottamuksensa helmikuussa ja käyneet Kitkiöjoen kanssa johtajasopimuksen mukaiset neuvottelut ristiriitatilanteen ratkaisemiseksi. Neuvottelut eivät ole toistaiseksi tuottaneet tulosta.

Kunnanhallitus teki esityksen tilapäisen valiokunnan asettamisesta 13. maaliskuuta. Valmistelutekstissä todettiin, että epäluottamus kunnanjohtajaa kohtaan on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Perusteena epäluottamukselle mainittiin kunnanjohtajan puutteellinen kyky vastata kunnanhallituksen alaisesta toiminnasta.

MainosKitkiöjoki on työskennellyt Sysmän kunnanjohtajana vuodesta 2006.