Akaan kaupunginjohtaja Aki Viitasaari.

Akaan valtuusto saa keskiviikkona eteensä esityksen kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren irtisanomisesta.

Asiaa valmistellut tilapäinen valiokunta esittää, että valtuusto toteaa Viitasaaren menettäneen valtuuston luottamuksen ja irtisanoo Viitasaaren kaupunginjohtajan virasta.

Luottamuspulan syiksi valiokunta mainitsee muun muassa yhteistyökyvyttömyyden, johtoryhmätyöskentelyn puutteet, sopimattoman käytöksen alaisia kohtaan, edustusvelvollisuuksien laiminlyönnin ja valtuustoasioiden huonon valmistelun.

Viitasaari on vastineessaan kiistänyt seikat, joilla luottamuspulaa on perusteltu. Lisäksi Viitasaari on pyytänyt lisäselvitysten tekemistä, koska valiokunnan muistiossa ja asian valmistelussa on hänen mielestään selviä puutteellisuuksia.

Viitasaaren irtisanominen jakaa vahvasti mielipiteitä Akaan päättäjien keskuudessa.

Tilapäisen valiokunnan seitsemästä jäsenestä kolme jätti eriävän mielipiteen valiokunnan esitykseen. Kaupunginhallituksen lausunto asiaan syntyi perjantaina äänin 5–5 puheenjohtajan äänen turvin. Lausunnon mukaan tilapäinen valiokunta on selvittänyt luottamuspulan syitä tarvittavassa laajuudessa.

Kaupunginjohtajan irtisanomiseen vaaditaan valtuustossa kahden kolmasosan määräenemmistö.