Kittilän valtuusto valitsi Timo Kurulan kunnanjohtajaksi 15. joulukuuta. (Kuva: Sonja Eloranta)

Timo Kurulan valinnasta Kittilän kunnanjohtajaksi ei ole jätetty valituksia hallinto-oikeuteen.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Joulukuun 15. pidetyn valtuuston kokouksen tarkastuttu pöytäkirja julkaistiin Kittilän kunnan verkkosivuilla 20.12, joten valitusaika päättyi 26. tammikuuta.

– Tämä on tietysti viranhoidon kannalta myönteinen asia, mutta en tosin odottanutkaan valituksia. Työnteko on käynnistynyt oikein kannustavassa hengessä, Kurula sanoo.

Kunnanjohtajan valinta ratkesi virkavaalin ensimmäisellä kierroksella, kun Timo Kurula sai 15 ääntä. Muista ehdokkaista Sirkka-Liisa Olli sai 9 ääntä, Juha Sandberg 2 ääntä ja Veli-Matti Hettula yhden äänen.

Äänestyksen jälkeen seitsemän kunnanvaltuutettua ilmoitti jättävänsä Kurulan valinnasta eriävän mielipiteen. Eriävän mielipiteen jättäneiden joukossa olivat muun muassa Oikeudenmukainen Kittilä-ryhmän Inkeri Yritys ja vihreiden molemmat valtuutetut.

Juttua muutettu 30.1. klo 17.20: Lisätty Kurulan kommentit.