Utsjoki saa uuden kunnanjohtajan alkuvuodesta. (Kuva: Sonja Sistonen / Utsjoen kunta)

Utsjoen kunnanjohtajan virkaa tavoittelee yhdeksän hakijaa ja yksi suostumuksensa antanut. Hakuaika päättyi 31. joulukuuta.

Kunnanjohtajaksi hakivat filosofian tohtori, teologian maisteri Päivi Aikasalo Utsjoelta, ajoneuvo- ja kuljetustekniikan teknikko Mikael Kieksi Kuusamosta, terveystieteiden maisteri Susanna Kisner Oulusta, hallintotieteiden maisteri Marja-Riitta Lukkari Helsingistä, kauppatieteiden maisteri Khalil Mozaffari Tampereelta, insinööri YAMK Risto Niemelä Ranualta, filosofian maisteri Taina Pieski Helsingistä, hallintotieteiden maisteri Esko Rautiainen Puolangalta ja agrologi Teemu Roivainen Lapinlahdelta.

Lisäksi suostumuksensa kunnanjohtajan virkaan on antanut Rauno Maaninka. Utsjoen kunnanhallitus valitsee haastatteluihin kutsuttavat hakijat 17. tammikuuta ja haastattelee heidät 31. tammikuuta.

Utsjoen nykyinen kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio jää eläkkeelle helmikuun lopussa.