Ypäjän valtuuston päätöksestä valita kunnanjohtajaksi sotatieteiden maisteri Sam Vuorinen on jätetty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hallintotieteiden tohtori, Humppilan hallintojohtaja Maarit Sihvonen vaatii valituksessaan, että valtuuston päätös kumotaan tasa-arvolain vastaisena. Sihvonen oli yksi viran hakijoista. Hän sai valtuuston vaalissa 3 ääntä ja Sam Vuorinen 18 ääntä.

Hakuilmoituksessa hakijalta edellytettiin soveltavaa korkeakoulututkintoa ja hyvää kunnallishallinnon ja -talouden tuntemusta sekä perehtyneisyyttä yritys- ja elinkeinoelämään. Sihvosen mukaan Vuorinen ei täytä vaatimuksia kunnallishallinnon ja -talouden tuntemuksen ja yritys- ja elinkeinoelämään perehtyneisyyden osalta.

Vuorinen on Laurea-ammattikorkeakoulun tuotepäällikkö ja on aiemmin toiminut rajavartiolaitoksen palveluksessa.

Sihvonen on hallintotieteiden tohtori pääaineenaan kunnallispolitiikka ja terveystieteiden maisteri pääaineenaan kansanterveystiede. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kehittämispäällikkönä ja Sastamalan perusturvakuntayhtymän johtajana.

Valituksessaan Sihvosen katsoo olevansa sekä koulutuksensa että työkokemuksensa puolesta ansioituneempi kuin virkaan valittu Vuorinen, jolla ei ole alan koulutusta ja työkokemusta.

– Kysymys on naisten ja miesten tasa-arvosta annetussa laissa tarkoitetusta kielletystä syrjinnästä, valituksessa todetaan.

Ypäjän valtuusto valitsi kunnanjohtajan 30. maaliskuuta. Virkaan jätettiin yhdeksän hakemusta ja yksi suostumus.