Julistamme haettavaksi konsernihallintoon sijoittuvan

ELINVOIMAJOHTAJAN VIRAN.

Elinvoimajohtajan tehtävässä vastaat Lappeenrannan elinvoiman ja työllisyyden kokonaisuudesta sekä kaupunkistrategiaan ja strategiseen rahoitukseen liittyvistä asioista. Johdat ja kehität tavoitteellisesti kaupungin elinvoimapolitiikkaa, hankekokonaisuuksia ja kansainvälistä toimintaa.

Elinvoimajohtaja toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa. Hän tekee tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Edunvalvonnan ja sidosryhmätyön osaaminen paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti on tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta välttämätöntä.

Elinvoimajohtajalta odotamme strategista näkemystä, rohkeutta sekä kykyä tunnistaa kaupungin kasvun ja menestyksen avaimet. Edellytämme johtamiskokemusta, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä tehtävään soveltuvaa kielitaitoa. Arvostamme kokemuksen tuomaa ymmärrystä elinvoiman ja elinkeinojen kehittämistyöstä sekä työllisyyden hoidosta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä käytännössä osoitettu perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Virka täytetään toistaiseksi 1.10.2022 lukien tai sopimuksen mukaan.

Virkasuhteet ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Virkasuhteeseen sovelletaan koeaikaa. Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Lappeenrannan kaupunginhallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti Kuntarekryssä.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, os. Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Kuoreen merkintä Elinvoimajohtaja.

Viran hakuaika päättyy 26.8.2022 kello 12.00.

Lisätietoja virasta antavat kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, p. 040 844 2000 ja apulaiskaupunginjohtaja Tuomo Sallinen, puh. 040 624 1422. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi