Ruoveden kunta

Ruoveden kunta julistaa haettavaksi

hallintojohtajan viran.

Hallintojohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää kunnan taloushallintoa kokonaisuudessaan sekä vastata kunnanjohtajan suorassa alaisuudessa talouden suunnittelusta ja rahoitushuollosta.
Hallintojohtaja toimii hallinto- ja talousosaston osastopäällikkönä ja kuuluu kunnan johtoryhmään.

Lisäksi tehtäviin sisältyvät kunnanjohtajan viran sijaistaminen ja varahenkilönä toimiminen sekä kunnan henkilöstöasioiden hoito ja palkka-asiamiehen tehtävät.
Hallintojohtaja vastaa myös kunnanhallituksen alaisesta valmistelutyöstä sekä toimii kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjänä.

Muodollisena kelpoisuusvaatimuksena tehtävään vaaditaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää kokemusta kuntatalouden asiantuntija- ja johtotehtävistä sekä henkilöstöasioiden hoidosta. Arvostamme kehittämisotetta sekä hyviä vuorovaikutus-, esimies- ja johtamistaitoja.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen ja opinto- ja työtodistuksineen sekä palkkatoiveineen tulee toimittaa
21.6. klo 12.00 mennessä osoitteella:
Ruoveden kunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi (kuoreen merkintä ”hallintojohtaja”) tai
sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@ruovesi.fi (aihekenttään maininta ”hallintojohtaja”).

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita, p. 044 787 1300, eeva.kyronviita@ruovesi.fi, ja
kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Neste, p. 044 575 8707, jouni.neste@ssjauhemaalaus.fi.

0
JAKOA
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.