Kokemäki

Kokemäen kaupunki hakee hallintojohtajaa vakinaiseen virkasuhteeseen.

Hakuaikaa jatketaan 3.2.2020 asti,  aiemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon valinnassa.

Hallintojohtaja vastaa kaupungin hallinto-, henkilöstö- ja hankintajohtamisesta. Hän toimii myös kaupunginjohtajan sijaisena, hallinto-osaston osastopäällikkönä, johtoryhmän jäsenenä ja vastaa keskushallinnon päätöksenteon valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. Hallintojohtaja toimii virkansa puolesta kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja keskusvaalilautakunnan sihteerinä.

Hallintojohtaja vastaa noin 400 hengen työyhteisön henkilöstöjohtamisesta, työllisyyden hoidon koordinoinnista ja toimii KT-yhteyshenkilönä. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu organisaation oikeudellinen neuvonta ja ohjaus. Hallintojohtaja vastaa keskitetyn hankintatoimen järjestämisestä ja tietohallinnon koordinoinnista ja johtamisesta.
Haemme tehtävään joustavaa, ennakkoluulotonta tekijää ja vahvaa kunnallishallinnon asiantuntijaa, jolla on hyvät yhteistyö-, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot sekä vahva johtamis- ja kehittämisote.

Hallintojohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on yliopistossa suoritettu, ylempi hallintotieteellinen tai muu virkaan soveltuva yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi edellytetään hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon sekä taitoa ja kokemusta vaativista kunnallishallinnon toimielinten valmistelijan ja sihteerin tehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Arvostamme käytännön kokemusta erilaisista kunnallishallinnon kehittämistehtävistä sekä esimiestyöstä. Arvostamme samoin kunnallisoikeuden tuntemusta, kunnallisen henkilöstöhallinnon sekä ja julkisten hankintaprosessien osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä viestintä- ja mediaosaamisen taitoja.

Virkaa hakevien voidaan edellyttää osallistuvan erilliseen soveltuvuustestiin. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoiveensa hakemuksessaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset tulee jättää sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakuaika päättyy 3.2.2020 klo 12.00.

Lisätietoja tehtävästä antavat kaupunginjohtaja Nina Kivi 040 488 6100, nina.kivi@kokemaki.fi ja talousjohtaja Tauno Mäkinen 040 488 6120, tauno.makinen@kokemaki.fi .

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.