Suomen keskipisteeseen Siikalatvalle haetaan hallintojohtajaa!

Etsimme organisaatiomme vahvistukseksi julkisen hallinnon ja henkilöstöjohtamisen ammattilaista. Hallintojohtaja vastaa konsernipalvelujen johtamisesta, joka sisältää yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, tietohallinnon ja taloushallinnon osa-alueet.

Hallintojohtaja on johtoryhmän jäsen ja kunnanjohtajan sijainen. Virassa hallintojohtaja vastaa päätöstentekoelinten valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Hallintojohtaja vastaa kunnan hallinnon lainmukaisuudesta, prosessien sujuvuudesta ja henkilöstöjohtamisesta.

Hallintojohtaja toimii vastuuesittelijänä sivistyslautakunnassa vapaa-aikatoimen asioissa ja osallistuu laajasti hyvinvointipalvelujen kehittämiseen.

Edellytämme julkisen hallinnon tuntemusta sekä perehtyneisyyttä henkilöstöjohtamiseen. Virkaan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Odotamme valittavalta kehitysmyönteisyyttä, tietämystä alan työehtosopimuksista ja lainsäädännöstä. Arvostamme hyvää kirjallista ja suullista ilmaisua, tarkkaa ja jämerää toimintatapaa sekä näkemyksellisyyttä työhyvinvoinnin parantamisesta kunnallisella alalla. Eduksi katsotaan myös taloushallinnon ja tietohallinnon osaaminen.

Siikalatvan kunnassa saat tueksesi motivoituneen tiimin ja pääset kehittämään omaa osaamistasi monipuolisesti. Työpiste sijaitsee Pulkkilassa, mutta työssä on mahdollista tehdä osittain etätyötä.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakemukset palkkatoiveineen pyydetään jättämään www.kuntarekry.fi kautta 6.12.2021 klo 18 mennessä.