Uudistuva Nurmes hakee hallintojohtajan virkaan kunnallishallinnon ja henkilöstöjohtamisen asiantunti-jaa. Hallintojohtaja johtaa kaupunginhallituksen toimialaa sekä vastaa henkilöstöhallinnosta.

Hallintojohtaja on johtoryhmän jäsen ja kaupunginjohtajan sijainen. Hän valmistelee osaltaan asiat kau-punginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, toimii henkilöstöjaoston esittelijänä sekä ko. toimielinten sihteerinä. Hänellä on myös keskeinen rooli kaupungin henkilöstö- ja lakiasioiden hoidossa, vaalien järjestämisessä, työllisyyspalveluiden ja joukkoliikenteen koordinoinnissa, tiedotustoiminnassa sekä yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa

Kelpoisuusvaatimukset:
– soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
– hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon

Eduksi luetaan:
– alan työehtosopimusten ja lainsäädännön tuntemus
– hyvä perehtyneisyys henkilöstöasioiden hoitoon
– yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
– strateginen kehittämisote
– johtamistaito

Virka täytetään vakinaisesti mahdollisimman pian.
Hakijat voivat esittää oman kokonaispalkkatoivomuksensa.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee lähettää 1.2.2022 klo 15.15 mennessä sähköisesti kuntarekry.fi – sivujen kautta. Hakijoiden tulee esittää haastattelussa alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.


Lisätietoja antaa:
Kaupunginjohtaja Asko Saatsi puh. 040 104 5001
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Hannu Pääkkönen puh. 050 017 2874