Seinäjoki

Yrittävä ja aktiivinen Seinäjoki on tutkimusten mukaan kärkikaupunki asuntotuotannossa, työpaikkakehityksessä, väestönkasvussa, yritysyhteistyössä ja asukastyytyväisyydessä.

Seinäjoen kaupunki hakee
Henkilöstöjohtajaa

Henkilöstöjohtaja toimii konsernipalveluiden henkilöstöpalvelut tulosalueen johtajana ja on kaupungin johtoryhmän jäsen.

Henkilöstöpalvelut muodostuvat seuraavista tulosyksiköistä:
– henkilöstöhallinto
– työhyvinvointipalvelut

Henkilöstöjohtajan tehtävänä on:
– kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikan koordinointi
– henkilöstösuunnittelu
– virka-ja työehtosopimusten edellyttämä neuvottelu- ja sopimustoiminta
– tulosalueen asioiden valmistelu, päätösten täytäntöönpano ja tiedottaminen
– työhyvinvointipalveluiden kehittäminen
– työsuojelun ja työturvallisuuden kehittäminen
– johtaa henkilöstöhallintoa tulostavoitteiden saavuttamiseksi

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto. Hakijalle luetaan eduksi laaja-alainen henkilöstöasioiden tuntemus sekä kokemus vaativista johtamistehtävistä. Arvostamme kykyä kehittää henkilöstöpalvelujen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä näyttöjä onnistuneesta henkilöstöpalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä.

Viran palkkaus määräytyy kokonaispalkkana.

Virka tulee vastaanottaa 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee toimittaa www.kuntarekry.fi-palvelun kautta 10.5.2021 klo 15 mennessä.

Työavain: 355474

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401 jaakko.kiiskila@seinajoki.fi
Kati Särmö hallituksen 1.varapuheenjohtaja, p. 050 543 3700,
kati.sarmo@seinajoki.fi