Pirkanmaan liitto hakee

JOHTAJAA

vastaamaan aluekehitykseen liittyvistä tehtävistä.

Johtaja luo edellytyksiä Pirkanmaalle vastata kansallisiin ja kansainvälisiin aluekehityshaasteisiin. Lisäksi johtaja tekee läheistä yhteistyötä innovaatio- ja tulevaisuustyön teemoissa.

Tehtävässä tarvitaan hyvää kielitaitoa. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta EU:n rakennerahasto- ohjelmista ja kansallisista rahoituskanavista. Edellytämme viestinnällisiä valmiuksia, yhteistyötaitoja sekä EU-ohjelmiin liittyvää hallinnollista kokemusta. Aluekehityksestä vastaavalla johtajalla tulee olla valmius toimia yhteistyössä useiden maakuntien kanssa. Elinkeinoelämän tuntemus lasketaan eduksi.
Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Pirkanmaan liitto on 23 kunnan muodostama kuntayhtymä yli puolen miljoonan asukkaan Pirkanmaalla. Olemme käynnistäjä, joka tuo ihmisiä yhteen ja luo kontakteja verkostojen muodostumiseksi. Olemme toimija, joka tuottaa ja koostaa tietoa muiden käytettäväksi. Olemme kehittäjä ja rahoittaja, joka kanavoi alueen toimijoille tukea.

Tehtäviämme ovat aluekehitys, maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu, edunvalvonta sekä innovaatio- ja tulevaisuustyö. Liiton toiminnalla on vahva kansainvälinen ulottuvuus.

Lisätietoja: www.pirkanmaa.fi

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydämme lähettämään 8.10.2021 klo 15.00 mennessä Pirkanmaan liiton kirjaamoon pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Petri Pikkuaho, p. 050 300 5180,
petri.pikkuaho@pirkanmaa.fi (hakuun liittyvät hallinnolliset asiat)

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto,
p. 040 591 5660, roope.lehto@nokiankaupunki.fi
(aluekehityksestä vastaavan johtajan virkaan liittyvät asiat)

MAAKUNTAHALLITUS