Ikaalinen

KAAVOITUSARKKITEHDIN VIRKA

Ikaalinen on noin 7200 asukkaan kaupunki valtatie 3:n varrella ja on tunnettu mm. kulttuurimaisemastaan, luonnonympäristöstään ja vesistöstään. Ikaalisissa on kattavat palvelut ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

Työn kuvaus: Keskeisinä tehtävinäsi ovat asemakaavojen ja osayleiskaavojen itsenäinen valmistelu, lautakuntavalmistelut ja -esittelyt sekä mm. ranta-asemakaavojen ohjaaminen. Lisäksi tehtäviin saattavat kuulua ranta-alueen mitoitustarkastelut poikkeamislupia varten sekä kaupunkikuvan ja rakentamisen ohjaamiseen ja neuvontaan liittyvät tehtävät sekä mahdollinen osallistuminen kaupungin kehityshankkeisiin ja työryhmiin.

Tehtävänimike on kaavoitusarkkitehti, maankäyttöinsinööri tai kaavasuunnittelija ja tarkentuu valitun henkilön kokemuksen ja pätevyyden mukaan.

Viran kelpoisuusehtona on tutkinto arkkitehtuuriin alalta tai muulta soveltuvalta alalta.
Edellytämme kokemusta asemakaavojen ja yleiskaavojen ja liittyvien asiakirjojen laadinnasta. Eduksi luemme työkokemuksen vastaavista kuntatehtävistä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Arvostamme, asiakas- ja kehittämislähtöistä toimintatapaa ja oma-aloitteisuutta sekä sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa sekä hyviä suunnitteluohjelmien käyttötaitoja. Kaavoituksessa on käytössä AutoCad-pohjainen YtCad- ja M-Color suunnitteluohjelmat. Tarjoamme mielenkiintoiset ja vaihtelevat työtehtävät sekä kokeneet kollegat ja joustavan työpaikan.

Työ alkaa sopimuksen mukaisesti. Virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi myös esittää palkkatoiveen. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemus ja cv tulee toimittaa 24.1.2019 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen satu.rask@ikaalinen.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Ympäristölautakunta, Kolmen airon katu 3 39500 Ikaalinen. Sähköpostin otsikoksi tai Kirjeeseen merkintä ”Kaavoitusarkkitehdin haku”.

Lisätietoja tehtävästä antavat ( 7.1 alkaen )
Tekninen johtaja Satu Rask, puh 044 730 1262
Rakennustarkastaja Mika Wallin, puh 044 730 1239
sähköposti: etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.