Espoo on lähes 320 000 asukkaan kasvava kotikaupunki, joka työllistää 11 000 henkilöä.

Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen yhteisö, joka on tottunut ratkaisemaan kasvun tuomia haasteita yhdessä asukkaiden, yritysten, oppilaitosten ja yliopistojen kanssa. Kaupungin strategiassa Espoo-tarinassa on asetettu tavoitteeksi kaupungin taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti kestävä kasvu. Espoo haluaa olla kaupunkien kehittämisen edelläkävijä. Espoo saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

Espoon vahvuuksiin kuuluu keskimäärin hyvinvoiva ja korkeasti koulutettu väestö. Monet kansainväliset ja alkuvaiheen yritykset ovat löytäneet kotipaikkansa Espoosta. Espoota leimaa vireä kansainvälinen yritys- ja innovaatiotoiminta. Espoo on määrätietoisesti kehittänyt itseään verkostokaupunkina, jossa on viisi kaupunkikeskusta ja kaksi paikalliskeskusta. Palveluillaan kaupunki luo espoolaisille hyvinvointia ja mahdollisuuksia jatkuvaan kehittymiseen. Espoo vahvistaa asemaansa Pohjois-Euroopan kansainvälisesti kiinnostavimpana ja vetovoimaisimpana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatiokeskittymänä.

Kaupunginjohtajan vastuualueina ovat Espoon kaupunkikonsernin johtaminen ja talouden hallinta. Hän huolehtii siitä, että valtuuston asettamat Espoo-strategian päämäärät saavutetaan. Kaupunginjohtajan työnkuvaan kuuluu kehittää metropolialueen kilpailukykyä verkostoitumalla hyvinvointialueen, elinkeinoelämän, yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä seudullisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Kaupunginjohtaja johtaa myös koko kaupunkiorganisaatiota sekä konsernihallintoa, joka ohjaa, valvoo ja kehittää Espoon koko kaupunkikonsernia sekä vastaa kaupungin tukipalveluista. Konsernihallinnossa ohjataan Espoo-tarinan kaupunkitasoista valmistelua, toimeenpanoa sekä kehittämistä, edistetään hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä sekä asukkaidemme ja asiakkaidemme hyvinvointia ja terveyttä.

Henkilöstösäännön 9 § 1 mom:n mukaan Valtuusto ottaa kaupunginjohtajan seitsemän vuoden määräaikaiseen virkaan ja päättää enintään neljän vuoden jatkokausista.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä johtamiskokemus. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Julkishallinnon perehtyneisyys luetaan eduksi. Erityisesti englannin kieltä tarvitaan kansainvälisten yhteyksien hoitamisessa. Eduksi luetaan myös hyvä ruotsin kielen taito.

Strateginen ajattelu, konsernitason johtamiskokemus ja talouden hallinnan osaaminen auttavat menestymään tehtävässä. Verkosto- ja muutosjohtamisen osaamisesta, kumppanuuksien hallinnan kyvykkyydestä, elinkeinoelämän sekä kestävän kasvun ja kehityksen johtamiskokemuksesta kaikilla kestävyyden osa-alueilla on etua haasteellisessa ja laajassa toimintaympäristössä.

Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen www.espoonrekry.fi tai hakemuksen voi myös toimittaa Espoon kaupungin kirjaamoon / TYÖAVAIN ESPOO-01-82-24, hakuajan päättymiseen 23.8.2024 klo 15:45 mennessä.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala KVTES

Lisätietoja
https://www.espoo.fi/fi

Lisätietoja antavat kaupunginhallituksen edustajat:
1. varapuheenjohtaja Henna Partanen, puh. 040 761 9024, henna.partanen@vihreat.fi ja Henrik Vuornos, puh. 044 253 4444, henrik.vuornos@gmail.com sekä kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, ti 20.8. klo 11-15 ja to 22.8. klo 9-11. Yhteydenotot kaupungin vaihteen kautta, puh. 09 81621.
Yleiset rekrytointiprosessiin liittyvät kysymykset voi myös lähettää osoitteeseen keha.rekrytointi@espoo.fi.