Kunnanhallitus julistaa haettavaksi 31.5.2023 klo 12 mennessä

Kehitysjohtajan viran

Kehitysjohtajan tehtävän tarkoituksena on kunnan elinvoimaa kehittävien uusien hankkeiden määrittely, seuranta ja toimeenpano. Työtehtäviin kuuluvat mm. yritys- ja kehittämispalvelujen ja aluemarkkinoinnin kehittäminen, kunnan elinvoimaa kehittävien uusien hankkeiden määrittely ja toimeenpano, elinvoimaohjelman valmistelu ja täytäntöönpano, yritys- ja kehittämispalvelujen talousarvion valmistelu ja täytäntöönpano, elinvoimajaoston asioiden valmistelu ja esittely sekä kunnanjohtajan avustaminen sidosryhmäyhteistyössä ja edunvalvonnassa. Kehitysjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, monipuolinen perehtyneisyys kehityshankkeiden läpivientiin ja seurantaan sekä elinkeinotoimeen ja yritystoimintaan. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen lisäksi riittävä kielitaito (vähintään englannin kielen taito). Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus työmatkoilla on välttämätön.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan koeaikaa, josta kunnanhallitus päättää valinnan yhteydessä. Virkaan valitus on toimitettava kunnanhallitukselle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan Kuntarekryn kautta www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tommi Kasurinen, puh. 050 548 4123 ja hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214 tai etunimi.sukunimi@inari.fi.

Lisätietoja Inarin kunnasta www.inari.fi

Ivalossa 15.5.2023

Inarin kunnanhallitus