Pukkilan kunta on virkeä ja omaan tulevaisuuteensa myönteisesti katsova Uusmaalainen kunta sekä 1840 asukkaan koti. Strategiamme mukaisesti panostamme hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen. Yhteisöllisyys on vahvaa. Välitämme toisistamme. Olemme toinen toisellemme tuttuja.

Meillä on kaikki se, mitä arjessa tarvitaan; terveestä koulusta päivähoitoon ja liikuntamahdollisuuksiin sekä sisällä että ulkona. Onni Nurmen testamenttivarat mahdollistavat ikäihmisillemme laadukasta ja esimerkillistä virkistystoimintaa.

Teemme jo nyt paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tämä määrä tulee lisääntymään. Tavoitteemme on olla kokoamme suurempi kunta. Arvomme rohkeus, läheisyys ja sujuvuus ohjaavat arkemme toimintaa.

Nykyisen viranhaltijan siirtyessä muihin tehtäviin haemme

Kunnanjohtajaa

Tuleva johtajuutesi on moniulotteista. Suuret linjat ovat vastuullasi. Päivittäinen työ sisältää pieniäkin asioita, jotta palvelutoimintamme rattaat pyörivät.

Kunnanjohtajaltamme edellytämme yleisten viran kelpoisuusehtojen lisäksi korkeakoulututkintoa. Arvostamme kokemusta ja elinkeinoelämän tuntemusta. Hakijalla tulee olla käytännössä osoitettavissa olevaa johtajakokemusta ja esimiestaitoja. Lisäksi odotamme hakijalta yhteistyökykyä, määrätietoisuutta ja tavoitteellisuutta sekä tulevaisuuteen suuntautuneisuutta ja omaat ennakkoluulotonta kehittämisotetta. Olet aktiivinen verkostoituja sekä vuorovaikutus- ja viestintätaitoinen

Kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi mahdollisimman pian sopimuksen mukaan. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka voidaan myös täyttää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 §:n mukaisesti annetun suostumuksen perusteella.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Pukkilan kunnan ja kunnanjohtajan välille laaditaan johtajasopimus.

Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen sekä palkkatoivomuksineen on toimitettava sähköpostitse määräaikaan 2.12.2021 klo 15:00 mennessä Pukkilan kunnan kirjaamoon palvelupiste@pukkila.fi

www.pukkila.fi -sivuiltamme saat lisätietoja kunnastamme.
Pukkila on savuton kunta.

Lisätietoja virasta antavat
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Markus Kalliokivi p. 041 310 0981 ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Ahola p. 0400 304 119.