Pälkäne

Haemme Pälkäneen kuntaan

KUNNANJOHTAJAA

Kunnanjohtaja johtaa ja kehittää kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia kuntakonsernin johtajana. Lisäksi kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen kokousten esittelijänä ja edustaa kuntaa sekä käyttää kunnan puhevaltaa kuntalain ja kunnan hyväksymien sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Työn painopistealueet perustuvat kunnanvaltuuston hyväksymään kunnan visioon ja strategiaan.

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat:
– virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
– käytännön kokemus vaativista kunnallishallinnon tehtävistä tai vastaavista johtotehtävistä
– kyky strategiseen ajatteluun muuttuvassa kuntakentässä
– kyky asioiden, ihmisten ja verkostojen johtamisesta
– yhteistyökyky ja kehittämiskykyisyys
– yrityselämän tuntemus ja kielitaito
– markkinointihenkisyys

Tehtävässä arvostetaan vahvaa talousosaamista, elinkeinoelämän tuntemusta, rohkeaa kehittämisotetta, ennakkoluulotonta ja työtä pelkäämätöntä asennetta, verkostoitumistaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja esimiestaitoja.

Palvelussuhteen ehdot ja palkka määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen virantoimituksen aloittamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkavaali on ehdollinen ja sen vahvistaa kunnanhallitus, mikäli valitun lääkärintodistus terveydentilasta on hyväksyttävä.

Virkaan hakeutuvien voidaan edellyttää osallistuvan erilliseen soveltuvuusarviointiin.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee jättää 14.12.2018 klo 12:00 mennessä Kuntarekryn sähköisen verkkopalvelun kautta, joka löytyy osoitteesta www.palkane.fi / Töihin Pälkäneelle tai www.kuntarekry.fi

Pälkäne on vireä n. 6 600 asukkaan maaseutukunta valtatie 12 varrella, Tampereelta vain 35 kilometriä Lahteen päin. Pälkäneellä yhdistyvät elinvoimaiset kylät, turvallinen ja puhdas asuinympäristö, ihmisläheiset palvelut sekä monimuotoinen yrittäjyys. Pälkäneellä työskentelet avoimessa ja vuorovaikutuksellisessa työympäristössä. Pälkäneen kunta on savuton työnantaja.
Yhteystiedot

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Laesterä, eero@laestera.fi, p. 0400 735 772

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mirva Kittilä, mirva.kittila@icloud.com, p. 050 345 5343

http://www.palkane.fi

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.