Pälkäne

Pälkäneen kunta hakee KUNNANJOHTAJAA

Pälkäneen kunta on päättänyt jatkaa hakuaikaa 1.2.2019 saakka, aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon haussa. Kunnanjohtaja johtaa ja kehittää kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia kuntakonsernin johtajana. Lisäksi kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen kokousten esittelijänä ja edustaa kuntaa sekä käyttää kunnan puhevaltaa kuntalain ja kunnan hyväksymien sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Työn painopistealueet perustuvat kunnanvaltuuston hyväksymään kunnan visioon ja strategiaan.

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat:

– virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto käytännön kokemus vaativista kunnallishallinnon tehtävistä tai vastaavista johtotehtävistä
– kyky strategiseen ajatteluun muuttuvassa kuntakentässä
– kyky asioiden, ihmisten ja verkostojen johtamisesta
– yhteistyökyky ja kehittämiskykyisyys
– yrityselämän tuntemus ja kielitaito
– markkinointihenkisyys

Tehtävässä arvostetaan vahvaa talousosaamista, elinkeinoelämän tuntemusta, rohkeaa kehittämisotetta, ennakkoluulotonta ja työtä pelkäämätöntä asennetta, verkostoitumistaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja esimiestaitoja.

Palvelussuhteen ehdot ja palkka määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen virantoimituksen aloittamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkavaali on ehdollinen ja sen vahvistaa kunnanhallitus, mikäli valitun lääkärintodistus terveydentilasta on hyväksyttävä.

Virkaan hakeutuvien voidaan edellyttää osallistuvan erilliseen soveltuvuusarviointiin.

Hakemukset tulee jättää 1.2.2019 klo 15:00 mennessä Kuntarekryn sähköisen verkkopalvelun kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antavat:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Laesterä, eero@laestera.fi, p. 0400 735 772
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mirva Kittilä, mirva.kittila@icloud.com, p. 050 345 5343

Pälkäne on vireä n. 6 600 asukkaan maaseutukunta valtatie 12 varrella, Tampereelta vain 35 kilometriä Lahteen päin. Pälkäneellä yhdistyvät elinvoimaiset kylät, turvallinen ja puhdas asuinympäristö, ihmisläheiset palvelut sekä monimuotoinen yrittäjyys. Pälkäneellä työskentelet avoimessa ja vuorovaikutuksellisessa työympäristössä. Pälkäneen kunta on savuton työnantaja.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.