Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Järjestämme monialaista ammattikoulutusta oppilaitos- ja oppisopimuskoulutuksena sekä vapaan sivistystyön koulutusta. Opiskelijoita meillä on 4200, henkilökuntaa 550 ja liikevaihtomme on noin 61 milj. euroa. Toimintayksikköjämme ovat Lapin koulutuskeskus REDU, Santasport Lapin Urheiluopisto, Santasport Finland Oy sekä kuntayhtymän sisäiset palvelut. Ammatillisen koulutuksen muutoksen myötä myös REDU on muuttanut toimintamallejaan asiakaslähtöisemmäksi ja tiivistänyt työelämäyhteistyötä. Kuuden omistajakuntamme lisäksi toimimme vahvasti koko Lapissa ja Pohjois-Suomessa.

HALUATKO OLLA ASKELEEN EDELLÄ OSAAMISEN KEHITTÄMISEN RATKAISUISSA?
Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan tehtävän ammatillisen koulutuksen huippuosaajien joukossa.

Kuntayhtymän johtaja vastaa kuntayhtymän strategian kehittämisestä ja toteutumisesta, toiminnan ja talouden tuloksellisuudesta ja laadusta, kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmäsuhteiden hoitamisesta sekä viestinnästä.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, laaja-alainen johtamiskokemus ja riittävä englannin kielen taito. Arvostamme kokemusta koulutuksen järjestämisestä ja kehittämistoiminnasta sekä ammatillisen koulutuksen, elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon tuntemusta. Kelpoisuus toimia rehtorina voidaan katsoa eduksi. Kyky yhteistyöhön, vuorovaikutukseen sekä ihmisten ja organisaatioiden johtamiseen mahdollistavat menestymisen tehtävässä. Kokemus kansainvälisestä toiminnasta sekä monipuolinen kielitaito tukevat työssä onnistumista.

Kuntayhtymän johtajan virka täytetään 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Hakemuksen yhteydessä voi esittää palkkatoivomuksen. Kuntayhtymän johtajalle tehdään kuntalain mukaisesti johtajasopimus. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden koeajasta.

Hakemukset tulee toimittaa 30.4.2018 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella osoitteen www.redu.fi/rekry kautta.

Tiedusteluihin vastaavat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn hallituksen puheenjohtaja Sakke Rantala, puh. 044-501 7190, sakke.rantala@rovaniemi.fi ja MPS-konsultti Seppo Kangas, puh. 0400-206 587, seppo.kangas@mps.fi.

0
JAKOA
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.