Haemme maanhallintapäällikköä Turun kaupungin maanhankinta ja isännöinti -yksikön päälliköksi.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen kuuluvalla kaupunkisuunnittelun ja maaomaisuuden palvelualueella luodaan edellytyksiä vetovoimaisen kaupungin kasvulle, kehitetään kaupunkiympäristöä ja huolehditaan sen rakenteellisesta toimivuudesta ja viihtyisyydestä. Palvelualueelle kuuluvat kaupungin maankäytön ja liikenteen suunnittelu, yleis- ja asemakaavoitus sekä kaupungin maaomaisuus.

Maanhallintapäällikön tehtävänä on vastata kaupungin maanhankinnasta ja maaomaisuuden hallinnasta sekä toimia maanomistajan edustajana ja kaupungingeodeetin varahenkilönä kiinteistörekisterinpitäjänä.

Maanhallintapäällikön viran kelpoisuusehtona on Teknillisen korkeakoulun maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Tehtävä edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, näkemyksellisyyttä ja kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä hyviä yhteistyö- ja esiintymistaitoja.

Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto soveltuvuudesta tehtävään ennen tehtävän vastaanottamista.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden olla mukana kehittämässä Turkua entistä vetovoimaisemmaksi kaupungiksi yhdessä monipuolisen asiantuntijajoukon kanssa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle lähijohtajalle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja:
https://www.turku.fi/organisaatio/palvelukokonaisuudet/kaupunkiympariston-palvelukokonaisuushttp://www.turku.fi

Yhteystiedot:
Kiinteistökehityspäällikkö Petri Liski p. 050 5589 504 ja maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi p. 040 6577 412, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti Hae työpaikkaa.
Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Haluaika päättyy 11.4. klo 15:00.