Helsinki

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Hallintoon kuuluvat, hallintopalvelut, hankintapalvelut, henkilöstö- ja kehittämispalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut, tietohallintopalvelut, tukipalvelut sekä viestintäpalvelut.

Haemme yksikön päällikköä vakituiseen virkasuhteeseen sosiaali- ja terveystoimen päätöksenteon tukeen 1.12. alkaen tai sopimuksen mukaan.

Yksikön päällikön tehtävänä on johtaa päätöksenteon tuki -yksikön toimintaa, taloutta ja henkilöstöä ja vastata sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Päätöksenteon tuen tehtävänä on sosiaali- ja terveystoimialan hallinnollisen ohjeistuksen arviointi ja kehittäminen, toimielinten työskentelyn tuki, toimialan keskitetyt juridiset palvelut sekä tehtäväalueeseen liittyvä koulutus. Päätöksenteon tuki jakaantuu kahteen alayksikköön, jotka ovat:
1. Juridinen tuki
2. Valmistelun tuki

Yksikön päällikkö toimii esimiehenä juridisen tuen ja valmistelun tuen esimiehille. Henkilöstömäärä on noin 40 ja budjetti n. 2,7 milj. euroa.

Virkaan haetaan henkilöä, jolla on kokemusta operatiivisesta johtamisesta ja näyttöä muutoksen aikaansaamisesta. Viran hoito edellyttää kokemusta vaativista hallintotehtävistä, järjestelmällisyyttä, ongelmanratkaisukykyä sekä hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja.

Haastattelut järjestetään 29.10 klo 14-17 ja 30.10 klo 15-16. Haastattelujen jälkeen kärkihakijoille tehdään henkilöarviointi.

Kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme kokemusta esimies- ja johtamistyöstä.

Luemme eduksi kunta- ja sote-alan tuntemuksen.

Palkkaus: 4800,00 euroa/kk

Toimistotyöaika 36h 45min

Lisätietoja tehtävästä antaa Hallintopäällikkö Tero Oinonen, tero.oinonen@hel.fi

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset jätetään kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteessa www.helsinkirekry.fi > avoimet työpaikat.
Työavain 7-1792-18 ohjaa oikeaan hakuun. Hakuaika päättyy 25.10. klo 16.

Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa paperisena osoitteeseen
Helsingin kaupungin kirjaamo, työavain 7-1792-18,  PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
(Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13.).

Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.