HR-yksikkö vastaa kaupunkiorganisaation henkilöstöasioiden kokonaisuudesta. Vahvistamme HR-toimintojamme tavoitteena luoda uudenlaista ja yhdenmukaista koko kaupungin kattavaa henkilöstöpolitiikkaa kaupungin strategian mukaisesti. Uudistamme henkilöstöasioiden kokonaisuutta, jossa siirrymme vaiheittain HR-toimintojen keskitettyyn toimintamalliin. Sujuvat HR-prosessit, työhyvinvoinnin ja johtamisosaamisen kehittäminen sekä tiedolla johtaminen ovat painopistealueitamme.

Etsimme PALVELUSSUHDEPÄÄLLIKKÖÄ vakinaiseen virkasuhteeseen.

HR-yksikkö vastaa kaupunkiorganisaation henkilöstöasioiden kokonaisuudesta. Vahvistamme HR-toimintojamme tavoitteena luoda uudenlaista ja yhdenmukaista koko kaupungin kattavaa henkilöstöpolitiikkaa kaupungin strategian mukaisesti. Uudistamme henkilöstöasioiden kokonaisuutta ja siirrymme vaiheittain HR-toimintojen keskitettyyn toimintamalliin, jossa tuotamme henkilöstöhallinnon tukipalvelut ja prosessit kaikille laadukkaasti ja tasapuolisesti. Työhyvinvoinnin ja johtamisosaamisen kehittäminen sekä tiedolla johtaminen ovat painopistealueitamme.

HR-yksikössä on kaksi palvelussuhdepäällikön virkaa, joista toiseen etsimme nyt tekijää. Palvelussuhdepäälliköt vastaavat palvelussuhdeasioiden kokonaisuudesta yhdessä yksikkömme asiantuntijoiden kanssa. Palvelussuhdepäälliköt tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja sijaistavat toisiaan. Palvelussuhdepäälliköiden yhteisenä vastuualueena on työnantajan edustajina huolehtia sopimusneuvotteluista, palkkausjärjestelmien kehittämisestä sekä henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisestä. Palvelussuhdepäälliköt vastaavat omien vastuutoimialojensa hr-toiminnoista ja ohjaavat osaa toimialoista matriisin avulla. HR-toimintoja ja muita yhteisiä tukipalveluja keskitetään vaiheittain, jonka myötä tehtäväkuvaus tai vastuualueet voivat vielä osin muuttua.

Avoinna oleva viran pääasiallisena vastuualueena on työantajan neuvottelutoiminta ja mm. paikallisten sopimusten hallinta sekä palkkausjärjestelmien kehittäminen. Palvelussuhdepäällikkö toimii henkilöstöjohtajan sijaisena ja tehtävään voi sisältyä lähiesimiestehtäviä. Palvelussuhdepäällikkö neuvoo ja ohjaa toimialojen esimiehiä ja henkilöstöhallinnon toimijoita palkka- ja palvelussuhdeasioissa sekä sopimusten ja henkilöstöhallinnon ohjeiden tulkinnassa. Palvelussuhdepäällikkö on kaupungin esimiesten tukena erityistä osaamista vaativissa esimiestilanteissa. Palvelussuhdepäällikkö on hr-johtoryhmän jäsen. Tehtävänkuva muokkautuu tarkemmin valittavan henkilön kokemuksen ja osaamisen mukaan.

Viran kelpoisuusehtona on koulutuksen osalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aiempaa kokemusta henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta. Eduksi katsomme aiemman esimies- ja johtamiskokemuksen. Arvostamme oma-aloitteista ja aktiivista työotetta sekä monipuolisia vuorovaikutustaitoja.

Meillä on tarjolla monipuolisia ja mielenkiintoisia HR-tehtäviä, joissa saat laittaa likoon koko luovuutesi, tietosi ja taitosi. Sinulla on mahdollisuus olla luomassa uudenlaista kaupungin henkilöstöpolitiikkaa, osallistua henkilöstötyön prosessien kehittämiseen ja antaa oma panoksesi onnistumiseemme ja 2020-luvun Suomen kunta-alan kehittämiseen. Työssäsi sinulla on käytettävissäsi HR-ammattilaistemme verkosto.

Tarjoamme työntekijöillemme muun muassa kattavat työterveyshuollon palvelut, tuetun tyky-toiminnan, joustavan etätyöskentelymahdollisuuden sekä monipuoliset mahdollisuudet kehittää osaamistasi.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki/HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen saamisesta. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: 4.500-5.000 €/kk
Työavain: PORI-01-8-21

Yhteystiedot
Henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen p. 044 701 1230,tavoitettavissa varmimmin: 18.6. klo 9-11, 24.6. klo 9-11
Palvelussuhdepäällikkö Sini Setälä p. 044 701 0322, tavoitettavissa varmimmin: pe 11.6. klo 13-15, ma 14.6. klo 9-11, to 17.6. klo 14-16
Sähköpostilla: etunimi.sukunimi@pori.fi

Hae tästä linkistä

Haku päättyy: 30.6.2021 klo 15.00