Oulainen

Oulaisten kaupunki on n. 7500 asukkaan virkeä, nuorekas ja kompakti kaupunki. Kaupunkiin on hyvät liikenneyhteydet ja kaupungin elinvoimassa korostuvat alueelliset sairaanhoidon, terveydenhuollon, kuntoutuksen ja koulutuksen palvelut. Kaupungissa on vireää teollisuutta ja monipuoliset vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuudet.

Oulaisten kaupungissa on haettavana PERUSTURVAJOHTAJAN VIRKA 4.1.2019 klo 15.00 mennessä.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä ja laaja-alaista näkemystä sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä johtamiskokemusta sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain 272/05 mukaisesti. Lisäksi valittavalta edellytetään hyviä suunnittelu-, organisointi- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä aktiivista kehittämisotetta.

Perusturvajohtajana toimit tulosvastuullisena perusturvakeskuksen esimiehenä sekä perusturvalautakunnan esittelijänä ja kuulut kaupungin johtoryhmään. Tehtävänäsi on toimia alasi asiantuntijana kunnan ja alueen hankkeissa ja työryhmissä. Perusturvakeskus koostuu terveydenhuollon, sairaanhoidon ja sosiaalitoimen vastuualueista, joissa työskentelee yhteensä noin 230 henkilöä. Perusturvakeskuksen osuus koko kaupungin talousarviosta on noin 60 %.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, os. www.kuntarekry.fi.

Paperimuotoinen hakemus opinto- ja työtodistusjäljennöksineen on mahdollista toimittaa osoitteella Oulaisten kaupunginhallitus, Oulaistenkatu 12 86300 Oulainen.

Lisätietoja antavat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Heiska, p. 0444793892 ja kaupunginjohtaja Hannu Kaartinen, p. 0444793200

Oulaisissa 4.12.2018
KAUPUNGINHALLITUS

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.