Oletko kokenut ja aktiivinen opetuksen ammattilainen?

Tule Kihniön yhtenäiskoulun REHTORIKSI 3.10.2022 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Kihniön yhtenäiskoulussa opiskelee noin 180 luokkien 0-9 oppilasta. Koulu toimii yhtenäisissä ja nykyaikaisissa tiloissa, joista uusin osa on valmistunut 2013. Hyvän infran lisäksi meillä on asiantunteva ja yhteen hiileen puhaltava mukava työyhteisö sekä mielenkiintoinen hankemaailma.

Rehtorin tehtävän menestyksekkään hoitamisen edellytyksenä ovat hyvät yhteistyö- ja organisointitaidot, riittävä tietotekninen taito, tarvittavien ohjelmistojen hallinta sekä vaadittava opetushallinnon tutkinto tai muulla tavalla hankitut taidot. Eduksi katsotaan kokemus vastaavassa tehtävässä toimimisesta sekä perusopetuksen toimintatapojen tuntemus.

Yhtenäiskoulun rehtorin tehtäviin on yhdistetty Kihniön kunnan sivistystoimenjohtajan tehtävät. Rehtorin opetustunnit on huojennettu sivistystoimenjohtajan tehtävien vuoksi.
Sivistystoimenjohtaja toimii sivistyslautakunnan esittelijänä sekä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, kirjaston sekä vapaa-aika- ja kulttuuritoimen ylimpänä viranhaltijana.

Odotamme sinulta kykyä ja halua kehittää koulua yhteistoiminnallisesti työyhteisön kanssa. Arvostamme itsensä johtamisen taitoja, organisointikykyä, kokemusta eri sivistystoimen
hallinnon aloilta sekä aktiivista otetta koulun pedagogiseen kehittämiseen.

Rehtorin kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro: 986/98 mukaisesti. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan mahdolliset vuosisidonnaiset lisät sekä erillinen palkkio sivistystoimenjohtajan tehtävien hoidosta.

Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa 8.8.2022 klo 15:00 mennessä osoitteella: Kihniön kunnanhallitus, Kihniöntie 46, 39820 Kihniö. Sähköposti kihnio@kihnio.fi Hakemuksia ei palauteta.

Lisätiedot: kunnanjohtaja Petri Liukku 0447541201 ja sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpää 0447541202