Joroisten kunta julistaa haettavaksi sivistysjohtajan viran. Virka täytetään vakinaisesti 3.1.2022 alkaen.

Jorroisten kunta suattaa olla hyvinnii vahva tolokun pitäjä. Meiltä löytyy mahottomasti laetoksia ja vempeleitä, joissa suattaa hikikii irrota. Meillä ossoo opettajat opettoo mahottoman taetavasti ihan tolokun ryhmissä. Vuan koulun ja pienempiennii lasten tilat ne vasta huluppeet ja moternit onkii. Meillä on tiällä kaekenlaesia tillaesuuksia ja miittinkiä ja muutennii monemmoesta touhua, joessa piävastuu on muillakii kun vuan kunnalla. Tiällä huolehittaan kaekkien immeisten koko ropasta ja piänupista imeväesistä iäkkääseen väkkeen. Jos haluvat tai suatat haluta, että meillä on nämä kaekki asiat jatkossakkii kunnossa nii rustooppa meille paperi, jossa kerrot itestäs kaeken mahollisen ja mahottoman. Meillä suap töessä välillä naurookkin ja suattaa joku muukii nauroo sinunnii jutuilles. Suattaapi se olla niinniin, jotta piäset mukkaan värkkeemään koko pitäjän etteen päen viemistä.

Ja sama suomeksi:
Joroisten kunta on profiloitunut vahvaksi sivistyskunnaksi. Kunnan monipuoliset liikuntapaikat ovat keränneet kehuja yli kuntarajojen. Perusopetus ja lukiokoulutus on järjestetty laadukkaasti ja opetusryhmät ovat inhimillisen kokoisia. Niin koulut kuin varhaiskasvatus toimivat laadukkaissa ja nykyaikaisissa tiloissa. Kunnan kolmannen sektorin järjestöt ovat aktiivisia ja kunnassa on musiikin, kulttuurin ja liikunnan saralla upeita tapahtumia, joissa kunta on yhteistyökumppanina. Huolehdimme kuntalaistemme sielun ja ruumiin hyvinvoinnista vauvasta vaariin. Mikäli haluat pitää huolen, että sivistyspalvelut toimivat jatkossakin laadukkaasti ja haluat kehittää niitä edelleen, niin tule meille töihin! Me tarjoamme sinulle työsi lisäksi iloisen ja innokkaan työyhteisön sekä paikan kunnan johtoryhmässä, jolloin pääset mukaan kehittämään kuntaa myös kokonaisvaltaisesti. Viranhoidon menestyksekkään hoitamisen edellytyksenä ei ole savon murteen osaaminen.

Sivistysjohtaja on sivistystoimen johtava viranhaltija ja on vastuussa sivistystoimen johtamisesta ja kehittämisestä. Hän toimii esimiehenä ja on kunnan johtoryhmän jäsen. Sivistysjohtaja toimii sivistyslautakunnan esittelijänä ja vastaa toimialansa asioiden valmistelusta. Hän osallistuu aktiivisesti myös koko kunnan kehittämiseen ja vastaa toimialansa strategisesta ja toiminnallisesta suunnittelusta. Sivistyspalveluiden toimiala koostuu muun muassa sivistyspalveluiden hallinnon, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, liikunnan, nuorisotyön, vapaa-ajan sekä vapaan sivistystyön tehtäväalueista. Sivistysjohtajan virkaan voidaan yhdistää tulevien vuosien aikana päällikkötason esimiestehtäviä sivistystoimen toimialalta.

Sivistysjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä kunnallishallinnon ja -talouden tuntemus, sekä kokemus sivistystoimen alaisista johtotehtävistä. Lisäksi arvostamme aloitteellisuutta, yhteistyökykyä, kehitysmyönteisyyttä sekä kykyä johtaa ja kehittää organisaatiota.

Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee jättää kuntarekry.fi palvelun kautta. Hakuaika päättyy 26.9.2021 klo 23.00.

Lisätietoja
Kunnanjohtaja Jaakko Kuronen, puh. 040 661 6885 (jaakko.kuronen@joroinen.fi)