Pellon kunta hakee sivistysjohtajaa vakituiseen virkaan 1.1.2022 alkaen.

Hakuaika päättyy 31.10.2021 klo. 16:00.

Sivistysjohtaja johtaa osastonsa palveluiden järjestämistä, strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä talouden suunnittelua ja seurantaa. Hän toimii lautakunnassa sivistysasioiden esittelijänä ja vastaa toimialansa asioiden valmistelusta. Sivistysjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen ja osallistuu aktiivisesti myös koko kunnan kehittämiseen.

Toimialajohtajana sivistysjohtaja vastaa Pellossa sivistyspalveluiden kokonaisuudesta, johon kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus, koulutoimi (perusopetus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta), toisen asteen koulutus, työllisyysasiat, muut sivistyspalvelut (kansalaisopisto ja musiikkiopisto) sekä liikunta-, nuoriso-, kirjasto ja kulttuuripalvelut.

Pellon kunnassa on käyttöönotettu 2021 uusi monitoimitalo, Meän Opinahjo, jossa toimivat varhaiskasvatus, peruskoulun vuosiluokat 1-9 sekä lukio.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä toimialan tuntemus. Lisäksi edellytetään opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (986/1998) 2. luvun 2 §:n mukaista kelpoisuutta. Tehtävän menestyksellistä hoitamista auttaa kasvatus- ja opetustoimen hallinnon ja juridiikan osaaminen. Virkaan valittavalta edellytetään kunnallishallinnon ja -talouden yleistä tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja, kehittämisotetta sekä kykyä strategiseen ajatteluun. Aiempi kokemus sivistystoimen johtamistehtävistä ja henkilöstöhallinnon osaamisesta katsotaan eduksi.

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista

Virkaa haetaan Kuntarekryn kautta.

Yhteystiedot:
Kunnanjohtaja Eero Ylitalo, p. 040 631 7001, eero.ylitalo@pello.fi, vs. henkilöstökoordinaattori Janne Tolvanen p. 040 637 5334 , janne.tolvanen@pello.fi, vs. elinvoimajohtaja Juho Niemelä p. 040 674 4318 , juho.niemela@pello.fi